นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้งยืนยันคำมั่นของเวียดนามในการมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมของ GMS

(VOVWORLD) -ตามคำเชิญของสมเด็จ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา วันที่ 9 กันยายน นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้งได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงขยายวงหรือ GMS ครั้งที่ 7ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ภายใต้หัวข้อ “GMS ฟื้นฟูความแข็งแกร่งเพื่อรับมือความท้าทายในทศวรรษใหม่" 
นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้งยืนยันคำมั่นของเวียดนามในการมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมของ GMS - ảnh 1นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้ง

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้งได้ย้ำถึงบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงขยายวงในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย พร้อมทั้งย้ำว่า ผลสำเร็จของความร่วมมือ GMSได้สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน กำหนดโครงสร้างภูมิภาค โดยถืออาเซียนเป็นศูนย์กลางและผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับจีนให้นับวันพัฒนาและเข้าสู่ส่วนลึก สำหรับจุดยืนที่ว่า GMSต้องมีวิสัยทัศน์และมาตรการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนในปัจจุบัน สร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและครอบคลุมในทศวรรษที่จะถึง นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้งได้เสนอต้องให้ความสนใจต่อ 6 เนื้อหาหลัก โดยบรรดาประเทศ GMS เน้นขจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จัดทำกลไกการประสานงานเพื่อรับมือโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงวัคซีนและยารักษาโรคโควิด -19 อย่างเท่าเทียมกันและโปร่งใส ผลักดันการแบ่งปันวัคซีนผ่านกลไกพหุภาคีและทวิภาคี ผลักดันการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนและยารักษาโรคต่างๆในภูมิภาค ค้ำประกันห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคในสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาด เปิด Green Lane ในด่านชายแดนต่างๆเพื่อสนับสนุนการเดินทางและการแลกเปลี่ยนสินค้าข้ามแดน ลดกำแพงกีดกันทางการค้า ผลักดันการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล มีส่วนร่วมสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การขยายตัวและฟื้นฟูเศรษฐกิจและลดช่องว่างการพัฒนาบนพื้นฐานของการพัฒนาดิจิทัล นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้งได้ยืนยันถึงคำมั่นของเวียดนามในการมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมของ GMS และร่วมกับประเทศต่างๆสร้างสรรค์อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่ปลอดภัย สันติภาพ มีความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“เวียดนามให้ความสำคัญต่อความร่วมมือ GMS ด้วยความประสงค์ที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือมิตรภาพที่มีมาช้านานกับประเทศเพื่อนบ้านและประสานงานเพื่อสร้างสรรค์อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่ปลอดภัย สันติภาพ มีความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและครอบคลุม จากการเป็นประเทศสมาชิกก่อตั้งของ GMS เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมของ GMS พวกเรามีความเชื่อมั่นว่า บนพื้นฐานของแนวทางยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้และความตั้งใจของรัฐบาล การสนับสนุนของประชาชนและสถานประกอบการ การเดินพร้อมของ ADB และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ความร่วมมือ  GMS จะนับวันได้รับการพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน มีส่วนร่วมต่อการเสริมสร้างสันติภาพและความร่วมมือ การพัฒนา ความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค”

บรรดาผู้นำได้ออกแถลงการณ์ร่วมของการประชุมและเห็นพ้องที่จะจัดการประชุมสุดยอด GMS 8 ณ ประเทศจีนในปี 2024.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด