นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง: การจัดทำกฎหมายต้องเกาะติดความต้องการจากสถานการณ์ที่เป็นจริง

(VOVWORLD) - การจัดทำกฎหมายเป็นหนึ่งในหน้าที่เพื่อปฏิบัติ 3 ก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ได้วางไว้ รวมทั้งการสร้างก้าวกระโดดเกี่ยวกับกลไก 
นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง: การจัดทำกฎหมายต้องเกาะติดความต้องการจากสถานการณ์ที่เป็นจริง - ảnh 1นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง: การจัดทำกฎหมายต้องเกาะติดความต้องการจากสถานการณ์ที่เป็นจริง (VNA)

วันที่ 18 พฤศจิกายน นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้เป็นประธานการประชุมของรัฐบาลเกี่ยวกับกฎหมายประจำเดือนพฤศจิกายนเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอจัดทำกฎหมาย 6 ฉบับ เช่นกฎหมายราคาฉบับแก้ไข กฎหมายประกันสุขภาพฉบับแก้ไข กฎหมายการประกันสังคมฉบับแก้ไข กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับแก้ไข เป็นต้น นายกรัฐมนตรีเสนอให้บรรดาผู้แทนแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้องและเกาะติดสถานการณ์เพื่อจัดทำกฎหมายฉบับต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายจากสถานการณ์ที่เป็นจริง ยกระดับคุณภาพงานด้านการจัดทำกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้มีความสมบูรณ์

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้เผยว่า การจัดทำกฎหมายเป็นหนึ่งในหน้าที่เพื่อปฏิบัติ 3 ก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ได้วางไว้ รวมทั้งการสร้างก้าวกระโดดเกี่ยวกับกลไก การจัดทำกฎหมายต้องเป็นไปตามบทบัญญัติในกฎหมายการประกาศใช้เอกสารทางกฎหมายและสถานการณ์ที่เป็นจริงบนเจตนารมณ์ในการกำหนดอำนาจหน้าที่ โดยรัฐบาลและกระทรวงต่างๆมีความรับผิดชอบบริหารภาครัฐ จัดทำยุทธศาสตร์ วางผัง กลไกนโยบาย การจัดสรรแหล่งพลังและผลักดันการตรวจสอบ ตรวจตรา นายกรัฐมนตรีสั่งให้ยกระดับคุณภาพของจัดทำกลไก ประชาชนเป็นเจ้าของและได้รับการแสดงความคิดเห็นในกระบวนการร่างกฎหมาย

ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพของจัดทำกลไกคือการยกระดับคุณภาพการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงการเผยแพร่กฎหมายสู่ประชาชน กำหนดประชาชนและสถานประกอบการเป็นศูนย์กลาง เป็นเจ้าของ เป็นเป้าหมายและแรงผลักดันในการพัฒนา ดังนั้น นโยบายทั้งหมดต้องมุ่งสู่ประชาชนและสถานประกอบการเพื่อแก้ไขอุปสรรคให้แก่พวกเขาและประชาชนสามารถเข้าร่วมกระบวนการนี้ ต้องยืนหยัดเจตนารมณ์นี้ในการจัดทำและปรับปรุงกลไกให้มีความสมบูรณ์”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด