นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ลงพื้นที่พบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครเกิ่นเทอ

(VOVWORLD) -วันที่ 8 พฤษภาคม ณ นครเกิ่นเทอ นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนิงเกี่ยว และอำเภอฟองเดี่ยน
นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ลงพื้นที่พบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครเกิ่นเทอ - ảnh 1นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ลงพื้นที่พบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครเกิ่นเทอ (VNA)

ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้งได้เผยว่า เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีประชากรกว่า 20 ล้านคน มีศักยภาพสูงในด้านที่ดิน ทรัพยากรมนุษย์และประวัติศาสตร์ แต่ยังขาดกลไก นโยบาย ดังนั้นจำเป็นต้องมีกลไกนโยบายที่เหมาะสมเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงต่อไป พร้อมทั้งกำชับว่า “สำหรับเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะเกิ่นเทอ จำเป็นต้องเน้นแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ต้องศึกษาวิจัยระบบคมนาคมของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขที่มีนครเกิ่นเทอเป็นศูนย์กลาง พัฒนาระบบคมนาคมทางบกมากขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางไฮเวย์ รัฐบาลกำลังเรียกร้องให้จังหวัดต่างๆ ร่วมมือกับรัฐบาลก่อสร้างระบบเส้นทางไฮเวย์จากเกิ่นเทอไปยังจังหวัดก่าเมาและจากเกิ่นเทอไปยังเขตชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชา”

นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ยังกำชับให้ทางการทุกระดับ แนวร่วมปิตุภูมิ องค์กรการเมือง-สังคม โดยเฉพาะประชาชนร่วมแรงร่วมใจในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อให้การเลือกตั้งมีขึ้นอย่างปลอดภัย

ในเช้าวันเดียวกัน ณ จังหวัดเห่ายาง นาย เจิ่นแทงเหมิน สมาชิกกรมการเมือง รองประธานสภาแห่งชาติและรองประธานสภาการเลือกตั้งแห่งชาติได้พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในตำบนเตินเตี๊ยน ตำบลหว่าเตี๊ยน ตำบลหว่าหลิว เขตที่ 1 เขตที่ 3 เขตที่ 5 เขตที่ 7 นครหวิแทง.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด