นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง เป็นประธานการประชุมรัฐบาลประจำเดือนตุลาคม

(VOVWORLD) - วันที่ 29 ตุลาคม ณ ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการจัดการประชุมรัฐบาลประจำเดือนตุลาคมปี 2022 ภายใต้อำนวยการของนายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง เพื่อประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในเดือนตุลาคม และใน 10 เดือนที่ผ่านมาของปี 2022 และถอดประสบการณ์ในการชี้นำและบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ในปี 2022  
นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง เป็นประธานการประชุมรัฐบาลประจำเดือนตุลาคม - ảnh 1นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง เป็นประธานการประชุมรัฐบาลประจำเดือนตุลาคม (VGP)

ตามรายงานของกระทรวงวางแผนและการลงทุน ในเดือนตุลาคมและใน 10 เดือนที่ผ่านมา เศรษฐกิจและสังคมมีการฟื้นตัวในเกือบทุกด้านโดยมีจุดเด่นมากมาย เช่น เศรษฐกิจมหภาคยังคงมีเสถียรภาพ อัตราเงินเฟ้ออยู่ภายใต้การควบคุม ความสมดุลใหญ่ๆและความมั่นคงด้านอาหารได้รับการค้ำประกัน มูลค่าการนำเข้าส่งออกบรรลุกว่า  6 แสน 1 หมื่น 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 14  ตลาดการเงินสามารถปรับตัวเข้ากับความผันผวนงของตลาดต่างประเทศ การผลิตภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง การผลิตเกษตร ป่าไม้และการประมงมีเสถียรภาพและมีการเติบโต การค้าและบริการมีความคึกคักและฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในทุกอุตสาหกรรม องค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งยังคงมีการประเมินในเชิงบวกเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของเวียดนาม และมีการคาดการณ์ในแง่ดีเกี่ยวกับอัตราการเติบโตในปี 2022 และปี 2023 โดย GDP ในปี 2022 จะอยู่ที่ตั้งแต่ร้อยละ 7.5-8.2 ซึ่งสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง เผยว่า คาดว่า ในเวลาที่จะถึง ความยากลำบากและความท้าทายจะยังคงมีมากกว่าโอกาสและข้อสะดวก จะมีอุปสรรคมากขึ้นในกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนของเวียดนาม โดยเฉพาะ เวลาที่เหลือของปี 2022 มีไม่มากนักในขณะที่ภาระงานเพิ่มขึ้น แรงกดดันมีมหาศาล สมาชิกรัฐบาลต้องมีความมุ่งมั่น พยายาม ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายและหน้าที่ที่ได้วางไว้ให้ดีที่สุด

นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ่ง ได้กำชับว่า เพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ผลักดันการขยายตัวและค้ำประกันความสมดุลที่สำคัญ ต้องบริหารนโยบายการเงินอย่างระมัดระวัง คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ประสานงานนโยบายการเงิน งบประมาณแผ่นดินและนโยบายมหภาคอื่นๆอย่างใกล้ชิด กลมกลืนและมีประสิทธิภาพ ควบคู่กันนั้น กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆต้องผลักดันการเบิกจ่ายเงินลงทุนภาครัฐ การปฏิบัติ 3โครงการเป้าหมายแห่งชาติ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจสังคม เน้นแก้ไขอุปสรรค ผลักดันการผลิต ประกอบธุรกิจ ค้ำประกันแหล่งสินค้าสำหรับการส่งออกและตอบสนองความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี นายกรัฐมนตรีกำชับว่า ต้องเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของอุปสงค์และอุปทาน ราคาเพื่อมีมาตรการบริหารที่เหมาะสม เป็นฝ่ายรุกเกี่ยวกับแหล่งจัดสรร รักษาเสถียรภาพของราคาในตลาด ขยายและเพิ่มความหลากหลายของตลาดส่งออก ผลิตภัณฑ์และตลาด ควบคู่กับการผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการ ยกระดับคุณภาพการจัดทำกลไกและปรับปรุงร่างกฎหมายให้มีความสมบูรณ์

นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง เสนอให้ผลักดันการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลอย่างรอบด้าน จริงจังและกว้างลึกในการรับ แก้ไขระเบียบราชการ เน้นตรวจสอบ ปรับลดระเบียบราชการให้กระทัดรัด ปฏิรูปการตรวจสอบเชิงวิชาการและอำนวยความสะดวกให้แก่การค้า ค้ำประกันสวัสดิการสังคม ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นฝ่ายรุกสำหรับแผนการป้องกัน รับมือและแก้ไขความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตที่มีเสถียรภาพ ฟื้นฟูการผลิต ปฏิบัติหน้าที่ด้านการทหาร กลาโหม ความมั่นคง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม เตรียมพร้อมกิจกรรมด้านการต่างประเทศของพรรคและรัฐอย่างรอบคอบ ยืนหยัดปฏิบัติมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด