นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง เยือนบริษัทต่างๆของสหรัฐในซิลิคอนแวลลีย์

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 19กันยายน ตามเวลาฮานอย นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้ไปเยือนบริษัท Nvidia ในซิลิคอนแวลลีย์ โดยได้เสนอให้บริษัท Nvidia ขยายความร่วมมือและการลงทุนในเวียดนาม ให้คำปรึกษาด้านนโยบาย การอบรมแหล่งบุคลากร เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีและการบริหารและช่วยให้เวียดนามเข้าร่วมระบบห่วงโซ่อุปทานโลกอย่างลึกซึ้งมากขึ้น
นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง เยือนบริษัทต่างๆของสหรัฐในซิลิคอนแวลลีย์ - ảnh 1นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง เยือนบริษัทต่างๆของสหรัฐในซิลิคอนแวลลีย์

นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้แสดงความหวังว่า บริษัท Nvidia จะก่อสร้างโรงงานในเวียดนามเพื่อเป็นฐานการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนนาย Jensen Huang ผู้บริหารบริษัท Nvidia ได้แสดงความประสงค์ว่า จะขยายความร่วมมือด้านเซมิคอนดักเตอร์ เทคโนโลยีสารสนนเทศและAI กับเวียดนาม

ส่วนในการเยือนบริษัท Synopsys นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้งได้ยืนยันว่า เวียดนามเชิญชวนบริษัท Synopsys ให้มาลงทุนประกอบธุรกิจในเวียดนามเพื่อขยายระบบห่วงโซ่อุปทานและการผลิต มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาที่รวดเร็วและยั่งยืนของเวียดนาม มีส่วนร่วมอบรมแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูงและอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ อำนวยความสะดวกและรับวิศวกรเวียดนามเข้ามาทำงานในบริษัท Synopsys

ในการพบปะกับนาย Joel Kaplan รองประธานดูแลนโยบายสาธารณะของบริษัท Meta Platforms นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้งได้แสดงความประสงค์ว่า บริษัท Meta จะจัดสรรโซลูชันและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เวียดนาม ผลักดันความร่วมมือในการพัมนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล การยกระดับทักษะการบริหารและการอบรมแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูง การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ ความปลอดภัยและความมั่นคงบนโลกไซเบอร์ และการจัดสรรข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐ ส่วนนาย Joel Kaplan ได้แสดงความประสงค์ว่า จะขยายการลงทุนในเวียดนามมากขึ้น
ส่วนในการพบปะกับคณะผู้แทนเขตอ่าวซานฟรานซิสโกนำโดยนาง Sheng Thao ผู้ว่าการเมืองโอ๊คแลนด์ นายกรัฐมนตรีฝ่ามมิงชิ้ง ได้ย้ำถึงแนวทางและนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามคืออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติและชมรมชาวเวียดนามโพ้นทะเลในการลงทุนและประกอบธุรกิจในเวียดนาม พร้อมทั้งเสนอให้นาง Sheng Thao และคณะฯส่งเสริมให้ประชาชนและสถานประกอบการมาเยือนเวียดนามเพื่อขยายการพบปะสังสรรค์ระดับประชาชนและแสวงหาโอกาสการลงทุนประกอบธุรกิจ ซึ่งการขยายความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศคือมาตรการปฏิบัติความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านเวียดนาม – สหรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อการแก้ไขผลเสียหายจากสงครามในเวียดนาม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด