นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กเข้าร่วมการประชุมสุดยอดแม่โขง – ญี่ปุ่นครั้งที่ 11

(VOVWORLD) -เมื่อค่ำวันที่ 4 พฤศจิกายน ณ ประเทศไทย นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊ก พร้อมผู้นำประเทศแม่โขงและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น อาเบะ ชินโซ ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดแม่โขง – ญี่ปุ่นครั้งที่ 11
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กเข้าร่วมการประชุมสุดยอดแม่โขง – ญี่ปุ่นครั้งที่ 11 - ảnh 1ผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดแม่โขง – ญี่ปุ่นครั้งที่ 11 

ในการนี้ ผู้นำทุกประเทศได้เห็นพ้องขยายความเชื่อมโยงมากขึ้นและย้ำถึงบทบาทสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเพิ่มความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การใช้และการบริหารจัดการแหล่งน้ำจากแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ขยายความร่วมมือกับอนุกรรมการแม่น้ำโขงเพื่อปฏิบัติแผนการ “แม่โขงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และ “ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับความร่วมมือแม่โขง – ญี่ปุ่นเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDGs มุ่งสู่ปี 2030” และประยุกต์ใช้ผลสำเร็จของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแม่โขง ผู้นำทุกท่านยังชื่นชมความคิดริเริ่มในการสร้าง“หุ้นส่วนพลังงานในภูมิภาคแม่โขง”ของญี่ปุ่นและสหรัฐเพื่อสนับสนุนบรรดาประเทศแม่โขงพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน

ในการกล่าวปราศรัยต่อการประชุม นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก เผยว่า ทั้งสองฝ่ายควรใช้แหล่งเงินทุนจากภาคเอกชน ส่งเสริมแหล่งพลังให้แก่เสาหลักแม่โขงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานของทุกประเทศแม่โขงและพัฒนาแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูง สำหรับปัญหาทะเลตะวันออก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับจุดยืนที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามและอาเซียน เมื่อย้ำถึงบทบาทสำคัญของทะเลตะวันออกต่อภูมิภาค นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก ได้เรียกร้องให้ทุกประเทศให้ความเคารพต่อกฎหมายสากล รวมทั้ง UNCLOS 1982 ใช้ความอดกลั้น สนทนาร่วมมือเพื่อความมั่นคง ความปลอดภัยและเสรีภาพในการเดินเรือและการบิน พยายามสร้างสรรค์ทะเลตะวันออกให้เป็นเขตทะเลที่สันติภาพ เสถียรภาพและเจริญรุ่งเรือง

โอกาสนี้ ผู้นำทุกท่านได้ออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดแม่โขง – ญี่ปุ่นครั้งที่ 11 และความคิดริเริ่มแม่โขง – ญี่ปุ่นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDGs มุ่งสู่ปี 2030.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด