นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน 35 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยผลสำเร็จอย่างงดงาม

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กและคณะผู้แทนระดับสูงเวียดนามได้เดินทางกลับเวียดนามหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน 35 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยผลสำเร็จอย่างงดงาม - ảnh 1 นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก

ในระหว่างวันที่ 2—4 พฤศจิกายน โดยนายกรัฐมนตรี เหวียนซวนฟุ๊กได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนทุกนัดและการประชุมระดับสูงต่างๆ พร้อมทั้งมีการพบปะทวิภาคีกับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติและนายกรัฐมนตรีประเทศต่างๆ เช่น ไทย อินเดีย ลาว กัมพูชา จีน นนิวซีแลนด์ รวมถึงผู้นำประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ

ในการประชุมเหล่านี้ ผู้แทนทุกประเทศได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงเสถียรภาพและสันติภาพในทะเลตะวันออก พร้อมทั้งตั้งความหวังเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนอาเซียนในปี 2020 ซึ่งก็ประจวบกับปีที่เวียดนามดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน 35 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยผลสำเร็จอย่างงดงาม - ảnh 2นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊กกล่าวปราศรัยหลังพิธีรับตำแหน่งประธานอาเซียน (Photo VGP)

ส่วนเมื่อค่ำวันที่ 4 พฤศจิกายน ได้มีการจัดพิธีปิดการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35 พร้อมพิธีมอบตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2020 ให้แก่เวียดนาม ในการกล่าวปราศรัยหลังพิธีรับตำแหน่งประธานอาเซียน นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊ก ได้เผยว่า ในปี 2020 เวียดนามมีความประสงค์เน้นถึงความเชื่อมโยงอย่างยั่งยืนของอาเซียนผ่านการผลักดันความสามัคคี ความเป็นเอกฉันท์และการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ซึ่งเวียดนามจะประสานงานกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆเพื่อสร้างสรรค์ประชาคมที่เชื่อมโยง คล่องตัว มีความรับผิดชอบ ผสมผสานเข้ากับภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก ฟันฝ่าความท้าทายใหญ่ๆเพื่อปฏิบัติการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ให้สำเร็จ นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ย้ำถึงหัวข้อของปีอาเซียน 2020 ของเวียดนามว่า            “การที่เราเลือกประเด็นการเชื่อมโยงและเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัวเป็นหัวข้องของปีอาเซียน 2020 เพราะเป็นสองปัจจัยที่จะเกื้อหนุนกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาคมที่มีความเชื่อมโยงและพัฒนาจะต้องเพิ่มการเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัวเข้ากับผลกระทบจากภายนอกและความสามารถของการเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัวจะเกิดประสิทธิผลก็ต่อเมื่ออาเซียนเป็นประชาคมที่มีการเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นไร้รอยต่อ เวียดนามคาดหวังต่อการสนับสนุนจากบรรดาประเทศสมาชิกและหุ้นส่วนเพื่อปฏิบัติหัวข้อดังกล่าวและเจตนารมณ์ของปีอาเซียน 2020 ให้ลุล่วงไปด้วยดี ประชาคมอาเซียนได้พัฒนาอย่างเข้มแข็งในตลอดกว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ถึงเวลาแล้วที่เราต้องผลักดันความเข้าใจ ร่วมกันปฏิบัติและเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นเพื่อเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัวเข้ากับกระบวนการพัมนาอย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน”

ตามกฎบัตรอาเซียน การเป็นประธานอาเซียนของเวียดนามจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคมปี 2020

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน 35 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยผลสำเร็จอย่างงดงาม - ảnh 3พบปะกับนายกรัฐมนตรีอินเดีย (Photo VGP)

ในการพบปะกับนายกรัฐมนตรีอินเดีย ผู้นำทั้งสองท่านได้ยืนยันเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านเวียดนาม-อินเดียในหลายปีที่ผ่านมา และชื่นชมสายการบิน VietJet Air และ IndiGo ที่เปิดเส้นทางบินเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศ สำหรับปัญหาทะเลตะวันออก นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านได้ยืนยันทัศนะที่ต้องธำรงบรรยากาศสันติภาพ ความมั่นคงในการปกป้องสิทธิที่ชอบธรรมของทุกประเทศริมฝั่งทะเลตามอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 หรือ UNCLOS ปกป้องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเสรีภาพและการเปิดกว้างในทะเลตามกฎหมาย

ส่วนในการพบปะกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น อาเบะ ชินโซ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก ยืนยันว่า เวียดนามถือญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนที่น่าไว้วางใจ สำคัญและยั่งยืน ปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ยุทธศาสตร์ร่วมและสนับสนุนญี่ปุ่นส่งเสริมบทบาทระหว่างประเทศในภูมิภาคและโลก ในฐานะประธานหมุนเวียนอาเซียน 2020 เวียดนามจะร่วมมือกับญี่ปุ่นแก้ไขปัญหาต่างๆของภูมิภาคและโลก โดยเฉพาะปัญหาทะเลตะวันออก

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน 35 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยผลสำเร็จอย่างงดงาม - ảnh 4พบปะกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น อาเบะ ชินโซ (Photo VGP)

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้เข้าร่วมการหารือพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติภายใต้อำนวยการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย โดทุกประเทศให้คำมั่นที่จะประสานงานกับอาเซียนในด้านวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี การเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงและตัวเมืองอัจฉริยะ เวียดนามยืนยันคำมั่นผลักดันเป้าหมาย “มุ่งสู่ประชาชน ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ลงทุนพัฒนาคนรุ่นใหม่ ในสภาวการณ์การพัฒนาอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลดช่องว่างการพัฒนา เวียดนามเรียกร้องให้ทุกฝ่ายสนับสนุนและผลักดันการปฏิบัติความคิดริเริ่มเชื่อมโยงอาเซียนหรือ IAI ระยะที่ 3 พัฒนาภูมิภาคแม่น้ำโขง การจัดการและการใช้น้ำอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับความยั่งยืนของภูมิภาค

ในฐานะประธานอาเซียนปี 2020 และสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 เวียดนามจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อผลักดันโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ในปี 2020 เวียดนามจะจัดฟอรั่มแม่โขง ประสานงานกับประเทศต่างๆผลักดันการปฏิบัติผลการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติปี 2020 เพื่อมีส่วนร่วมให้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด