นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ตรวจตราการปฏิบัติมาตรการป้องกันและรับมือภัยแล้งและปัญหาน้ำทะเลซึมในจังหวัดเตี่ยนยาง

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 23 กันยายน ณ อำเภอ กายไหล่ จังหวัดเตี่ยนยาง นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกและคณะปฏิบัติงานของรัฐบาลได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติมาตรการป้องกันและรับมือภัยแล้งและปัญหาน้ำทะเลซึมที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตการเกษตร
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ตรวจตราการปฏิบัติมาตรการป้องกันและรับมือภัยแล้งและปัญหาน้ำทะเลซึมในจังหวัดเตี่ยนยาง - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก พบปะเกษตรกรในจังหวัดเตี่ยนยาง (VGP)

นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้เกษตรกรและท้องถิ่นส่งเสริมจิตใจแห่งการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร ผลักดันการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเกษตร ทางการท้องถิ่นและหน่วยงานการเกษตรต้องเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์พืชแทนการเน้นปลูกต้นทุเรียน ควบคู่กันนั้นต้องประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตป้องกันปัญหาน้ำทะเลซึมและสร้างมูลค่าให้แก่เศรษฐกิจในระดับสูง รัฐบาลจะพยายามอย่างสุดความสามารถผ่านมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภัยแล้ง ปัญหาน้ำทะเลซึมและให้การช่วยเหลือเกษตรกร  นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ย้ำว่า กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆต้องเป็นฝ่ายรุกในการป้องกันและรับมือภัยแล้งและปัญหาน้ำทะเลซึมซึ่งจะช่วยลดความเสียหาย ค้ำประกันการผลิตและน้ำจืดสำหรับกากรอุปโภคบริโภค “ต้องผลักดันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิต รวมทั้งต้องพิจารณาว่า จะปรับลดพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูข้าวนาปีหรือไม่  ปีนี้เป็นปีที่เวียดนามส่งออกอาหารมากที่สุดในโลก สิ่งนี้มาพร้อมกับการเพิ่มผลผลิต เพิ่มพื้นที่เพาะปลูก โดยเฉพาะเมื่อเวียดนามส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปโดยไม่มีภาษี แต่สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งและปัญหาน้ำทะซึมในปัจจุบัน ต้องพิจารณาถึงการปรับลดพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูข้าวนาปี ประเด็นที่ 2คือ ปัจจุบันกำลังเข้าสู่ฤดูฝน การกักเก็บน้ำจืด การขุดลอกคูคลองและการสร้างเขื่อนชั่วคราวเพื่อควบคุมปัญหาน้ำทะเลซึมเพื่อกักเก็บน้ำจืดสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนและการชลประทาน โดยเฉพาะพืชที่อ่อนไวต่อน้ำเค็ม เช่น ทุเรียน  และถ้าหากปฏิบัติมาตรการรับมือล่าช้าก็อาจทำให้ประสบภาวะขาดแคลนน้ำจืด.”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด