นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เข้าร่วมการประชุมสุดยอดแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลี

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 27 พศฤจิกายน ณ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีครั้งแรก ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมืออนาคตแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน” โดยมีผู้นำของกัมพูชา สาธารณรัฐเกาหลี ลาว เมียนมาร์ ไทยและเวียดนามเข้าร่วม
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เข้าร่วมการประชุมสุดยอดแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลี - ảnh 1ประธานาธิบดี มุนแจอิน ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีเวียดนามและหัวหน้าคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม (vietnamplus) 

ในการหารือเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางความร่วมมือในอนาคต ผู้นำทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลีขึ้นเป็นการประชุมสุดยอด อีกทั้งผลักดันความร่วมมือแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีบน 3 เสาหลักคือ ประชาชน ความเจริญรุ่งเรือง สันติภาพและเนื้อหาที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆใน 7 ประเด็นคือ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งบุคลากร การเกษตรและการพัฒนาชนบท โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมและความท้าทายต่างๆ บรรดาผู้นำได้ตัดสินใจจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลี ศูนย์ร่วมมือวิจัยเกี่ยวกับแหล่งน้ำแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาเขตอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ ได้มีการก่อตั้งสภาธุรกิจแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการของ 6 ประเทศและการเข้าร่วมของสถานประกอบการในความร่วมมือต่างๆ อีกทั้งเห็นพ้องกำหนดให้ปี 2021 เป็นปีแห่งการพบปะสังสรรค์แม่น้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสรำลึกครบรอบ 10 ปีแห่งความร่วมมือ

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ย้ำถึงเป้าหมายหลัก 3 ประเด็นซึ่งความร่วมมือแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีต้องมุ่งสู่คือเสริมสร้างบรรยากาศที่สันติภาพในภูมิภาค การพัฒนาเศรษฐกิจโดยถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง การเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อนและผลักดันการขยายตัวด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ความร่วมมือแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีต้องเน้นถึงปัจจัยต่างๆ เช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูง

ในการปิดการประชุม บรรดาผู้นำได้อนุมัติ “แถลงการณ์แม่น้ำโขง-แม่น้ำฮาน สถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเพื่อประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพ” และเห็นพ้องจัดการประชุมสุดยอดแม่น้ำโขง-แม่น้ำฮานครั้งที่ 2 ณ เวียดนามในปี 2020.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด