นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เข้าร่วมรายการ "ตรุษเต๊ตที่อบอุ่น" ณ จังหวัดหวิงลอง

(VOVWORLD) -วันที่14มกราคม ณ อำเภอเมืองหวูงเลียม จังหวัดหวิงลอง นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เข้าร่วมรายการ "ตรุษเต๊ตที่อบอุ่น"และรายการ "เต๊ตเพื่อผู้ยากจนและผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้ม"ในโอกาสตรุษเต๊ตปีชวด2020 
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เข้าร่วมรายการ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เข้าร่วมรายการ "ตรุษเต๊ตที่อบอุ่น" ณ จังหวัดหวิงลอง(VNA) 

นี่เป็นสองรายการจัดโดยสหภาพแรงงานเวียดนามและสภากาชาดเวียดนามส่วนกลางเพื่อแสดงความดูแลเอาใจใส่ต่อชีวิตของกรรมกร ผู้ใช้แรงงานและครอบครัวที่มีฐานะยากจนเพื่อให้ทุกคนได้ต้อนรับตรุษเต๊ตอย่างอบอุ่นและมีความสุข โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทางการจังหวัดและสหภาพแรงงานเวียดนามต้องระดมพลังจากหลายแหล่งเพื่อสนับสนุนให้แก่กระบวนการแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

บ่ายวันเดียวกัน ที่จังหวัดจ่าวิง นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมเยือนและมอบของขวัญตรุษเต๊ตแก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้าหมายนโยบายสวัสดิการสังคม กรรมกรและผู้ยากจนและคณะกรรมการบริหารพุทธสมาคมจังหวัดจ่าวิงห์ในโอกาสตรุษเต๊ตปีชวด2020 โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทางการท้องถิ่นปฏิบัตินโยบายและสนับสนุนแหล่งพลังต่างๆให้แก่การพัฒนายกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวยากจน ผู้ที่อยู่ในเป้าหมายนโยบายและแรงงานในท้องถิ่น 

ในการเยี่ยมเยือนและอวยพรตรุษเต๊ตประเพณีที่สำนักงานพุทธสมาคมจังหวัดจ่าวิงห์ นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเชื่อมั่นว่าพุทธสมาคมเวียดนามสาขาจังหวัดจ่าวิงห์จะส่งเสริมจิตใจแห่งความรักชาติในหมู่ศาสนิกชนและปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐควบคู่กับการส่งเสริมสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนตลอดจนมีความสามัคคีในชุมชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด