นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 34 ด้วยผลสำเร็จอย่างงดงาม

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 23 มิถุนายน นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้เสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 34 ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทยด้วยผลสำเร็จอย่างงดงาม
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 34 ด้วยผลสำเร็จอย่างงดงาม - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 34 (nguyenxuanphuc.org)

ที่ประเทศไทย นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกได้เข้าร่วมการประชุมสำคัญๆทุกนัด ประกอบด้วยการประชุมครบองค์ พิธีเปิดการประชุมและการประชุมลับของบรรดาผู้นำอาเซียน โดยเรียกร้องให้ประเทศอาเซียนผลักดันความร่วมมือในด้านที่นำผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมาสู่ประชาชน ผลักดันการปฏิรูปกลไกและยกระดับประสิทธิภาพกลไกการปฏิบัติงานของอาเซียน

เดินทางไปพร้อมกับนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ในการประชุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เหงียนก๊วกหยุงได้เผยว่า “บทปราศรัยของนายกรัฐมนตรีในการประชุมต่างๆได้ส่งสาส์น 3 ประเด็น 1คือเวียดนามสนับสนุนข้อคิดริเริ่มและข้อเสนอของไทยเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 เสาหลักพัฒนาของอาเซียน ตลอดจนความสัมพันธ์อาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆ 2คือเวียดนามเรียกร้องและสนับสนุนประเทศต่างๆผลักดันความสามัคคีเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคและโลก 3คือปีหน้า เวียดนามจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนและสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในช่วงนั้น อินโดนีเซียยังคงเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ดังนั้น เวียดนามจะประสานงานกับอินโดนีเซียและใช้บทบาทประธานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของอาเซียนให้ดีที่สุด ส่งเสริมและสานต่อผลงานของปีประธานก่อนๆที่ได้บรรลุ อีกทั้งมีข้อคิดริเริ่มใหม่ๆเพื่อสร้างสรรค์อาเซียนที่เข้มแข็ง”

ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 34 นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้พบปะทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีไทย ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ นายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายกรัฐมนตรีลาวเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการผลักดันความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อนำผลประโยชน์มาสู่ประชาชนของแต่ละประเทศและมีส่วนร่วมต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียน

การเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 34 ของนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มีส่วนร่วมกระชับและเสริมสร้างความสามัคคีอาเซียน ส่งเสริมบทบาทเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ขยายและทำให้ความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนต่างๆของอาเซียนมีความลึกซึ้งมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด