นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูตไทยเยือนจังหวัดหว่าบิ่งห์

นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบุ่น วัน ติ๋ง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จังหวัดหว่าบิ่งห์และเยี่ยมโรงเรียนประถมและมัธยมต้นกาวเซิน 
นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูตไทยเยือนจังหวัดหว่าบิ่งห์ - ảnh 1
นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบุ่น วัน ติ๋ง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จังหวัดหว่าบิ่งห์
เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2560 นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ
นายบุ่น วัน ติ๋ง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จังหวัดหว่าบิ่งห์ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ในสาขาต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรของจังหวัดไปประเทศไทย การเชิญชวนผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในจังหวัด การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงความร่วมมือทางด้านการศึกษา
นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูตไทยเยือนจังหวัดหว่าบิ่งห์ - ảnh 2
นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยหารือกับผู้บริหารโรงเรียนประถมและมัธยมต้นกาวเซิน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนประถมและมัธยมต้นกาวเซิน ซึ่งเป็นโรงเรียนในความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ตำบลด่าบั๊ก จ. ฮว่าบิ่งห์ เพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูตไทยเยือนจังหวัดหว่าบิ่งห์ - ảnh 3
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด