นาย ฝามมิงชิ้งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเวียดนาม

(VOVWORLD) -ในกรอบการประชุมสภาแห่งชาติ เมื่อบ่ายวันที่ 5 เมษายน นาย ฝามมิงชิ้งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามด้วยเสียงสนับสนุนร้อยละ 96.25  
นาย ฝามมิงชิ้งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเวียดนาม - ảnh 1นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้ง (Photo: VGP)

ในการกล่าวปราศรัยในพิธีสาบานตนรับตำแหน่ง นาย ฝามมิงชิ้งได้ยืนยันว่า จะจงรักภักดีต่อปิตุภูมิ ประชาชนและรัฐธรรมนูญของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่พรรค รัฐและประชาชนได้มอบหมาย การที่สภาแห่งชาติเลือกตนให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถือเป็นเกียรติและความรับผิดชอบอันหนักหน่วงที่พรรค รัฐและประชาชนได้มอบหมายให้ จากความต้องการผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านบนเจตนารมณ์ของมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้งได้กล่าวถึงหน้าที่ที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นปฏิบัติในเวลาที่จะถึง

“ 1 คือ จัดทำโครงการปฏิบัติงานเพื่อแปรมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ให้เป็นรูปธรรมโดยเน้นถึง 6 หน้าที่หลักและ 3 ก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ 2 คือ ผลักดันการสร้างสรรค์รัฐที่ปกครองด้วยอำนาจกฎหมายสังคมนิยมของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ยกย่องจิตใจแห่งการเคารพกฎหมาย ปฏิรูประเบียบราชการอย่างเข้มแข็งบนพื้นฐานการส่งเสริมสิทธิการเป็นเจ้าของของประชาชน พึ่งพาประชาชนในการตรวจสอบและควบคุมอำนาจ ยืนหยัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย  3 คือการบริหาร ระดมและใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังต่างๆเพื่อพัฒนาประเทศ ให้ความสำคัญต่อกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลแห่งชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 4 คือ ยืนหยัดปกป้องเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน รักษาความมั่นคงและกลาโหม ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม ปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศที่อิสระ เป็นตัวของตัวเอง มีความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศหลายรูปแบบหลายฝ่าย เพื่อสันติภาพ ความร่วมมือและการพัฒนา เป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในทุกด้าน กว้างลึก มีประสิทธิภาพ เป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบและมีชื่อเสียงในประชาคมระหว่างประเทศ”

นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้งได้ย้ำถึงหน้าที่ในการจัดทำกลไก นโยบายและเงื่อนไขเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมและคนเวียดนามให้กลายเป็นแหล่งบุคลากรและพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมในทุกด้าน โดยให้ความสนใจต่อเขตที่ห่างไกลความเจริญ เขตชายแดน เกาะแก่งและเขตชนกลุ่มน้อย

ส่วนบรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้แสดงความเชื่อมั่นต่อการบริหารเศรษฐกิจและสังคมของผู้นำรัฐบาลในเวลาที่จะถึง นาย เจิ่นวันเสวี่ยน ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดท้ายบิ่งได้เห็นว่า

“จากความต้องการพัฒนาประเทศในเวลาที่จะถึง ผมตั้งความหวังว่า นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้งจะตอบสนองความปรารถนาของผู้แทนสภาแห่งชาติและประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วและยั่งยืน บรรลุเป้าหมายและหน้าที่ ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 ได้วางไว้”

ส่วนนาย บุ่ยสีเหลย รองหัวหน้าคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับปัญหาสังคมของสภาแห่งชาติได้เชื่อมั่นว่า

“นายกรัฐมนตรีและสำนักงานของรัฐบาลจะอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับท้องถิ่นต่างๆเพื่อแก้ไขอุปสรรคเพื่อบรรลุเป้าหมาย ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ได้วางไว้”.

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด