บรรดาประเทศแม่โขง – ล้านช้างผลักดันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่ 18 ธันวาคม คณะกรรมการแม่โขงหรือเอ็มอาร์ซีได้ออกข่าวสารนิเทศที่ระบุว่า คณะเลขาธิการของคณะกรรมการฯ และศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรณ์แม่โขง – ล้านช้างได้ลงนามข้อตกลงร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่โครงการร่วมมือในด้านหลักๆที่เกี่ยวข้องถึงภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างสองฝ่าย

ในอีก 5 ปีข้าหน้า สองฝ่ายจะประสานงานปฏิบัติโครงการพัฒนา การจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆในภูมิภาคลุ่มแม่โขงอย่างยั่งยืน

หลังการลงนาม ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องทำการวิจัยร่วมเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งและระดับน้ำแม่โขงที่อยู่ในระดับต่ำในเขตลุ่มแม่น้ำโขงทั้งตอนล่างและตอนบนในปี 2019 โดยจะได้รับการปฏิบัติตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนปี 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบจากภัยแล้ง กระแสน้ำและระดับน้ำโขงลดต่ำลงในปี 2019 เพื่อเสนอมาตรการและประสานการปฏิบัติระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคแม่โขง – ล้านช้าง ผลักดันการประสานงานในการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำระหว่างจีนกับบรรดาประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อรับมือปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด