บรรดาผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศชื่นชมเวียดนามที่อนุมัติกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไข

(VOVWORLD) - หลังจากที่ประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 8 สมัยที่ 14 อนุมัติกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขเมื่อเช้าวันที่ 20 พฤศจิกายน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2021 เป็นต้นไปนั้นได้รับการชื่นชมจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO และผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศต่างๆ

นาย Tim De Meyer ที่ปรึกษาระดับสูงเกี่ยวกับนโยบายและมาตรฐานสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ได้ประเมินว่า “ความคืบหน้าที่ใหญ่ที่สุดที่ได้บรรลุคือการพัฒนาที่เข้าใกล้มาตรฐานแรงงานสากลมากขึ้น ซึ่งหมายความว่า พวกเขาสามารถจัดตั้งองค์กรที่เป็นตัวแทนของตนเพื่อเข้าร่วมการเจรจาไกล่เกลี่ยอย่างจริงจังเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำงาน พวกเราเห็นถึงความคืบหน้าที่ได้บรรลุด้านความสัมพันธ์ของการจ้างงานซึ่งขณะนี้ถูกระบุในกฎหมายแรงงาน ดังนั้น เรื่องนี้จะทำให้เวียดนามเข้าใกล้มาตรฐานสากลมากขึ้น”

ส่วนประธานคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของรัฐสภายุโรป Bernd Lange ได้แสดงความเห็นว่า “อาจกล่าวได้ว่า เนื้อหาในกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขมีความหมายสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อให้บรรดาส.ส ยุโรปพิจารณาก่อนลงคะแนนอนุมัติข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-อียูหรืออีวีเอฟทีเอและข้อตกลงคุ้มครองการลงทุนเวียดนาม-อียูหรืออีวีไอพีเอ กฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาสำคัญๆที่เกี่ยวข้องถึงแรงงานและช่วยสร้างเวทีที่เสมอภาคให้แก่แรงงานทั่วไป ผมเชื่อมั่นว่า การที่สภาแห่งชาติอนุมัติกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขจะเป็นก้าวเดินสำคัญให้แก่แรงงานเวียดนามและเป็นก้าวเดินสำคัญเพื่อให้กฎหมายเวียดนามสอดคล้องกับกรอบกฎหมายสากล”

เวียดนามประกาศใช้กฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขเพื่อมีส่วนร่วมปรับปรุงกลไกเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยม ผลักดันการพัฒนาตลาดแรงงาน สร้างกรอบทางนิตินัยที่โปร่งใสและคล่องตัวเกี่ยวกับการรับสมัครแรงงาน การใช้แรงงาน ค้ำประกันสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของแรงงานและนายจ้างมากขึ้น อีกทั้งตอบสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี 2013 เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมืองในด้านแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม ค้ำประกันความพร้อมเพรียงและความเป็นเอกภาพในระบบกฎหมาย ตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด