บรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์แสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงร่างเอกสารการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคให้มีความสมบูรณ์

(VOVWORLD) -  รองนายกรัฐมนตรี หวูดึ๊กดาม ได้เผยว่า หลังการประชุม กลุ่มปฏิบัติงานจะพิจารณา รวบรวมความคิดเห็น โดยเฉพาะวิธีการเข้าถึงใหม่เพื่อปรับปรุงเนื้อหาในด้านวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมและสังคมให้มีความสมบูรณ์
บรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์แสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงร่างเอกสารการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคให้มีความสมบูรณ์ - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรี หวูดึ๊กดาม (VGP) 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม รองนายกรัฐมนตรี หวูดึ๊กดาม หัวหน้าคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจ-สังคมได้เป็นประธานการประชุมกับบรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ปรับปรุงเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมและสังคมที่ถูกระบุในร่างรายงานสรุปยุทธศาสตร์ 10 ปีการพัฒนาในช่วงปี 2011-2020 ยุทธศาสตร์ 10 ปีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในช่วงปี 2021-2030 รายงานประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ 5 ปีตั้งแต่ปี 2016-2020 และแนวทางในช่วงปี 2021-2025

ในร่างรายงานครั้งนี้ ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมและสังคมได้รับการประเมินอย่างสมบูรณ์ วิเคราะห์สาเหตุ กำหนดแนวทางและความต้องการพัฒนาในเวลาที่จะถึง นาย เลหายเซิน รัฐมนตรีช่วยและรองหัวหน้าคณะกรรมาธิการด้านชาติพันธุ์ได้เสนอว่า ต้องมีนโยบายสำหรับชนเผ่าในระยะยาวและมีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์  ซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม คุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าต่างๆ ส่วนนาย หว่างมิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอว่า ยุทธศาสตร์พัฒนาในช่วงปี 2021-2030 ต้องระบุหน่วยงานวิทยาศาสตร์เวียดนามที่มีความได้เปรียบในการประยุกต์ใช้ในการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ควบคู่กันนั้นคือผลิตภัณฑ์สำคัญระดับประเทศ ผลักดัน ขยายผล รวบรวมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด