บรรลุความคืบหน้า มีความเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพมากมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 13 กันยายน ในกรอบการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่ 26 ภายใต้การอำนวยการของนาย เวืองดิ่งเหวะ ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม บรรดาผู้แทนได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานการปฏิบัติงานในปี 2023 ของศาลประชาชนสูงสุด หัวหน้าสำนักงานอัยการประชาชนสูงสุด รายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การป้องกันและต่อต้านอาชญากรรม และการละเมิดกฎหมาย และการดำเนินคดีปี 2023
บรรลุความคืบหน้า มีความเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพมากมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น - ảnh 1ภาพการประชุม 

โดยรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นปี 2023 ได้ระบุว่า การปฏิบัติงานในด้านนี้ได้รับการผลักดัน มีความคืบหน้าใหม่ เป็นไปอย่างเคร่งครัด พร้อมเพรียง รอบด้านและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสร้างนิมิตหมาย เสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชน มีส่วนร่วมที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ งานด้านการตรวจตรา ตรวจสอบ และแก้ไขข้อร้องเรียนและการเปิดโปงยังมีส่วนสำคัญต่อการป้องกัน การตรวจจับ และการลงโทษการกระทำทุจริตอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ตามรายงานของหน่วยงานตรวจสอบ การปฏิบัติมาตรการป้องกันการทุจริตยังคงมีข้อจำกัด

จากสถานการณ์ที่เป็นจริงดังกล่าว คณะกรรมาธิการด้านตุลาการของสภาแห่งชาติได้เสนอให้ส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อไปเพื่อค้ำประกันการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น การฉกฉวยโอกาสเพื่อผลประโยชน์แอบแฝงของกลุ่มในการร่างกฎหมาย เป็นต้น.      

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด