บรูไนย้ำถึงบทบาทของ UNCLOS ในการแก้ไขปัญหาการพิพาทในทะเลตะวันออก

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม กระทรวงการต่างประเทศบรูไนได้ออกประกาศเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออก โดยยืนยันอีกครั้งถึงคำมั่นที่จะรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

การเจรจาต่างๆที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาทะเลตะวันออกต้องอ้างอิงอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 หรือ  UNCLOSและกฎหมายสากล ประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องผลักดันการรักษาสันติภาพและสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน บรูไนย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมการจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือ COCอย่างมีประสิทธิภาพและจริงจัง พร้อมทั้ง ให้คำมั่นว่า จะร่วมกับทุกประเทศรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด