ปฏิบัติมาตรการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเด็ดขาดในสภาวการณ์ใหม่

(VOVWORLD) -จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างซับซ้อนของโรคโควิด -19 วันที่ 27 กรกฎาคม นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กำชับให้นครดานังปฏิบัติมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมมาเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันนับตั้งแต่เวลา 00.00น.ของวันที่ 28 กรกฎาคมตามมติที่ 19 ของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19ในสภาวการณ์ใหม่ในเขตที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้ง การใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะ

ในบ่ายวันเดียวกัน นาย หวี่ญดึ๊กเทอ ประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานังได้ประกาศปฏิบัติมาตรการกักกันทางสังคมแทนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมที่ได้รับการประกาศเมื่อบ่ายวันที่ 26 กรกฎาคม โดยยืนยันว่า

“พวกเราเห็นพ้องที่จะปฏิบัติมติที่ 16 ซึ่งเป็นมติเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดในระดับสูงที่สุด แต่อย่างไรก็ดี สถานการณ์ในนครดานังมีความแตกต่างกันเมื่อเทียบกับต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในตอนนั้น พวกเราเน้นการป้องกันการแพร่ระบาดจากภายนอกแต่ตอนนี้ นครดานังได้กลายเป็นเขตที่เกิดการแพร่ระบาด ดังนั้น พวกเราเปลี่ยนแปลงจิตสำนึก โดยไม่เพียงแต่จัดตั้งจุดตรวจสอบเท่านั้นหากยังเน้นค้นหาแหล่งติดเชื้อภายในอีกด้วย

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม นครดานังได้ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เช่น ไม่ชุมนุมเป็นกลุ่มมากกว่า30 คนในชุมชน ระงับการจัดงานเทศกาล พิธีทางศาสนา การแข่งขันกีฬา ระงับการต้อนรับนักท่องเที่ยวภายใน 14 วัน เป็นต้น

ในวันเดียวกัน กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ นครเกิ่นเทอ จังหวัดเถื่อเทียนเว้ จังหวัดกว๋างหงาย เป็นต้น ได้มีเอกสารชี้นำสำนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องผลักดันการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยย้ำถึงการใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะ ไม่ชุมนุมและควบคุมปัญหาผู้ที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ส่วนกองบัญชาการทหารชายแดนได้ฟื้นฟูกิจกรรมการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 บนเจตนารมณ์ของมติที่ 19 ของนายกรัฐมนตรี จัดตั้งคณะปฏิบัติงาน 8 คณะเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดที่จังหวัดหลางเซิน ลายโจว์ กาวบั่ง เป็นต้น ส่วนกระทรวงการคมนาคมและขนส่งได้ส่งเอกสารด่วนให้แก่ทบวงและกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการผลักดันการปฏิบัติมาตรการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด