ปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาในช่วงปี 2021 -2030

(VOVWORLD) -นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้ลงนามในมติเกี่ยวกับการปฏิบัติมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการอนุมัติแนวทางการลงทุนในกรอบของโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาในช่วงปี 2021 -2030  

แผนการดังกล่าวกำหนดเวลาการปฏิบัติและความรับผิดชอบของสำนักงานและองค์การที่เกี่ยวข้อง ประสานงานระหว่างกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆในการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในเขตเขาและเขตชนกลุ่มน้อยในช่วงปี 2021 -2030 อย่างพร้อมเพรียง ทันการณ์และมีประสิทธิภาพ

ก่อนหน้านั้น ในการประชุมครั้งที่ 9 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 สภาแห่งชาติได้อนุมัติมติเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาในช่วงปี 2021 -2030  เป้าหมายของมติดังกล่าวก็เพื่อลดช่องว่างด้านมาตรฐานการครองชีพและรายได้ระหว่างเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขากับอัตราเฉลี่ยของประเทศ จนถึงปี 2025 ตำบลและหมู่บ้านที่ยากจนพิเศษในเขตนี้จะลดลงร้อยละ 50 และจนถึงปี 2030 จะไม่มีตำบลและหมู่ที่ยากจนพิเศษ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด