ปฏิบัติโครงการแก้ไขผลร้ายจากกับระเบิดหลังสงคราม

(VOVWORLD) - เวียดนามเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงคราม ซึ่งยังมีระเบิดและวัตถุระเบิดหลงเหลือจำนวนมากในท้องถิ่นต่างๆ 

ตามข้อมูลสถิติ ถึงเดือนธันวาคมปี 2020 เวียดนามยังมีพื้นที่ประมาณ 5.640 ล้านเฮกตาร์ปนเปื้อนกับระเบิด คิดเป็นร้อยละ 17.1 ของพื้นที่ทั่วประเทศ ในหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามได้พยายามล้างสารพิษจากกับระเบิดที่ปนเปื้อนทั่วประเทศ โดยมีผู้พิการกว่า 3 ล้านคนได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือน บ้านเอื้ออาทรและถูกสอนอาชีพ เวียดนามได้ปฏิบัติโครงการแก้ไขผลรายจากกับระเบิดหลังสงคราม โดยได้เสร็จสิ้นภารกิจการตรวจสอบและจัดทำแผนที่พื้นที่ปนเปื้อนทั่วประเทศ ทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภัยคุกคามและการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุจากกับระเบิด จัดกิจกรรมขานรับวันต่อต้านกับระเบิดสากล ศึกษาเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากกับระเบิดในโรงเรียนและเขตชุมชนต่างๆ ส่วนกิจกรรมการต่างประเทศในการแก้ไขผลร้ายจากกับระเบิดหลังสงครามก็ได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดี โดยสามารถใช้แหล่งเงินสนับสนุนจากสมาคมสนับสนุนผู้เคราะห์ร้ายจากกับระเบิดและกองทุนสนับสนุนผู้เคราะห์ร้ายจากกับระเบิดเวียดนามอย่างมีประสิทธิภาพ

พันตรี เหงียนแห่งฟุ๊ก รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านกับระเบิดแห่งชาติเวียดนามกล่าวว่า  “ตั้งแต่ปี 2010 มาจนถึงปัจจุบัน เวียดนามได้มีมติเกี่ยวกับการแก้ไขผลร้ายจากกับระเบิด รวมทั้งเอกสารกำหนดขั้นตอนระเบียบและมาตรฐานในการเก็บกู้กับระเบิดและกลไกนโยบายสำหรับผู้เคราะห์ร้ายจากกับระเบิด ท้องถิ่นต่างๆยังมีเอกสารชี้นำเกี่ยวกับการวางผัง การศึกษาและสอนอาชีพให้แก่ผู้เคราะห์ร้ายจากกับระเบิด นี่เป็นผลงานที่น่ายินดีเพราะว่า ถ้าหากเราไม่มีกลไกระเบียบทางนิตินัย เราจะไม่สามารถมีปฏิบัติการอย่างเป็นเอกฉันท์และไม่ตอบสนองความต้องการในการบริหารและการใช้แหล่งพลังต่างๆ”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด