ปิดการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่ 2 สมัยที่ 13

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 9 มีนาคม ณ สำนักงานของคณะกรรมการกลางพรรค ได้มีการปิดการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 2 สมัยที่ 13 
ปิดการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่ 2 สมัยที่ 13 - ảnh 1ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเวียดนาม (VNA)

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเวียดนามได้ยืนยันว่า ที่ประชุมได้เสร็จสิ้นเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับระเบียบวาระการประชุมของสมัยนี้ ท่านเหงียนฟู้จ่อง ได้ย้ำว่า    “คณะกรรมการกลางพรรคฯได้เน้นว่า เนื้อหาของระเบียบวาระการประชุมในทั้งสมัยนี้ต้องเกาะติดมติและเอกสารฉบับต่างๆของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ แปรเนื้อหาและชี้นำการปฏิบัติหน้าที่หลัก 6 ข้อให้เป็นรูปธรรม แก้ไขอุปสรรค ปฏิบัติก้าวกระโดดและหน้าที่หลักๆ เช่น ผลักดันการปฏิบัติมติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 11 และสมัยที่ 12 เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พรรค รักษาคุณลักษณะแห่งการปฏิวัติที่บริสุทธิ์ของพรรค สร้างสรรค์ระบบการเมืองให้โปร่งใสและเข้มแข็ง ปฏิบัติงานด้านบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรในระดับยุทธศาสตร์ให้ดีที่สุด เปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการบริหารของพรรค ผลักดันขบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ยกระดับคุณภาพในการขยายตัว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ เป็นฝ่ายรุกและผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างเข้มแข็ง เป็นต้น

สำหรับการเสนอชื่อผู้บริหารสำนักงานภาครัฐ ท่านเหงียนฟู้จ่องได้ยืนยันว่า คณะกรรมการกลางพรรคฯได้ลงคะแนนเสนอชื่อผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งสำคัญๆ เช่น ประธานประเทศ นายกรัฐมนตรี ประธานสภาแห่งชาติ ด้วยเสียงสนับสนุนข้างมาก ส่วนกรมการเมืองได้รายงานต่อคณะกรรมการกลางพรรคฯ ก่อนที่เสนอชื่อบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นๆ เพื่อให้สภาแห่งชาติพิจารณา โหวตหรืออนุมัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายของเวียดนาม หลังการประชุมครั้งนี้ สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 จะลงคะแนนอนุมัติตำแหน่งสำคัญๆ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด