ปิดการประชุมครั้งที่ 25 คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) - หลังการประชุมมาเป็นเวลา 3 วัน เมื่อบ่ายวันที่ 13 กรกฎาคม ได้มีการปิดการประชุมครั้งที่ 25 คณะกรรมาธิการสามัญของสภาแห่งชาติ

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างมติของรัฐบาลเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุน การคลัง ร่างงบประมาณแผ่นดินและการแบ่งอำนาจการบริหารในนครเกิ่นเทอ ตลอดจนสรุปการประชุมครั้งที่ 5 และเตรียมให้แก่การประชุมครั้งที่ 6 ของสภาแห่งชาติ ในการกล่าวปราศรัยสรุปการประชุม นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติได้เผยว่า สำหรับการตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมครั้งที่ 6 จะไม่เลือกรัฐมนตรีเพื่อตั้งกระทู้ถาม แต่จะเน้นตั้งกระทู้ถามการปฏิบัติคำมั่นของสมาชิกรัฐบาล รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ รวมทั้งนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานต่างๆรวบรวมความคิดเห็นและปรับปรุงร่างกฎหมายต่างๆ ส่วนสำหรับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ต้องรวบรวมประสบการณ์ของประเทศต่างๆและความคิดเห็นของคณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ส่วนสำหรับการลงคะแนนไว้วางใจต่อตำแหน่งสำคัญที่สภาแห่งชาติเลือกหรืออนุมัติ นาง เหงวียนถิกิมเงินได้กำชับว่า“ตอนนี้ ต้องเตรียมเอกสารต่างๆและหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องให้คำปรึกษาในเรื่องนี้ อีกทั้งต้องเตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับการลงคะแนนไว้วางใจกึ่งวาระและต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมและกันยายน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด