ปิดการประชุมครั้งที่ 29 คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา

(VOVworld) – ที่ประชุมได้ประเมินว่า การประชุมรัฐสภาครั้งที่ 7 ได้มีขึ้นในขณะที่สถานการณ์ในภูมิภาคและโลกมีการผันผวนอย่างซับซ้อน แต่ด้วยจิตใจแห่งการทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมสามารถเสร็จสิ้นระเบียบวาระการประชุมที่ได้วางไว้

ปิดการประชุมครั้งที่ 29 คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา - ảnh 1
การประชุมครั้งที่ 29 คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา

(VOVworld) – เช้าวันที่ 16 กรกฎาคม การประชุมครั้งที่ 29 คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้เสร็จสิ้นลงภายหลังดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 2 วัน ก่อนหน้านั้น ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อผลการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 7 และการเตรียมให้แก่การประชุมรัฐสภาครั้งที่ 8 สมัยที่ 13
ที่ประชุมได้ประเมินว่า การประชุมรัฐสภาครั้งที่ 7 ได้มีขึ้นในขณะที่สถานการณ์ในภูมิภาคและโลกมีการผันผวนอย่างซับซ้อน การที่จีนติดตั้งแท่นขุดเจาะไหหยาง 981 ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหล่ทวีปของเวียดนามอย่างผิดกฎหมายได้ส่งผลกระทบไม่น้อยต่อระเบียบวาระการประชุม แต่ด้วยจิตใจแห่งการทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมสามารถเสร็จสิ้นระเบียบวาระการประชุมที่ได้วางไว้ สร้างความเชื่อมั่นและความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในหมู่ประชาชน สามัคคีเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและพัฒนาประเทศ ปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน ในการประชุมครั้งที่ 7 รัฐสภาได้ทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหม่กระบวนการเตรียมพร้อม องค์กรและบริหารการประชุมโดยงานด้านการบริหารมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ค้ำประกันความมีประชาธิปไตย เน้นหารือถึงปัญหาสำคัญ ส่งเสริมจิตใจแห่งความรับผิดชอบของผู้แทนรัฐสภา ท่าน เหงียนซิงหุ่ง ประธานรัฐสภาได้เสนอว่าที่ประชุมครั้งนี้ได้อนุมัติร่างกฎหมายถึง 17 ฉบับซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับการประชุมทุกครั้งที่ผ่านมา ผมขอเสนอให้คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภายืนหยัดจิตใจแห่งการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและนำเนื้อหาในรัฐธรรมนูญระบุในกฎกหมายโดยกระทรวงยุติธรรมต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อปัญหานี้  เมื่อเร็วๆนี้ พวกเราได้พิจารณาร่างกฎหมายองค์กรรัฐสภา ศาลและสถาบันอัยการโดยได้คำนึงถึงเจตนารมณ์ดังกล่าว กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน กฎหมายทะเบียนราษฎรและสิทธิเสรีภาพของพลเมืองต้องค้ำประกันการสนับสนุนประชาชน
คาดว่า ที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่ 8 จะอนุมัติและแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 30 ฉบับและร่างมติ 2 ฉบับซึ่งถือเป็นการประชุมที่มีจำนวนร่างกฎหมายมากที่สุด./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด