ปิดการประชุมครั้งที่ 37 คณะกรรมาธิการสามัญของสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 20 กันยายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการปิดการประชุมครั้งที่ 37 คณะกรรมาธิการสามัญของสภาแห่งชาติหลังการประชุมเป็นเวลา 11 วัน 
ปิดการประชุมครั้งที่ 37 คณะกรรมาธิการสามัญของสภาแห่งชาติ - ảnh 1 ภาพการประชุม (quochoi.vn)

ในการนี้ ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินได้ชี้ชัดว่า ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 13 ฉบับและประเด็นที่สำคัญต่างๆเพื่อยื่นเสนอต่อการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 8 เช่น ร่างกฎหมายแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัยธรรมชาติและกฎหมายทำนบ ร่างกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับแก้ไข ร่างกฎหมายเยาวชนฉบับแก้ไข เป็นต้น ตรวจสอบรายงาน “การปฏิบัตินโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติว่าด้วยการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาระยะปี 2021-2018” พิจารณาและตัดสินใจประเด็นต่างๆ

ก่อนหน้านั้น ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองและพำนักอาศัยในเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ การลงนามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเวียดนามกับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับกรอบการเข้าร่วมของเวียดนามในกิจกรรมบริหารวิกฤตของสหภาพยุโรป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด