ปิดการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 2 สมัยที่ 15

(VOVWORLD) - หลังการประชุมเป็นเวลา 16 วัน ที่ดำเนินไปอย่างมีประชาธิปไตยและมีความรับผิดชอบสูง การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 2 สมัยที่ 15 ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อเช้าวันที่ 13 พฤศจิกายน โดยมีเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่อง, ประธานประเทศ เหงียนซวนฟุก ,นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง, ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะและบรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติเข้าร่วม 
ปิดการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 2 สมัยที่ 15 - ảnh 1การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 2 สมัยที่ 15 (quochoi.vn)

การประชุมครั้งที่ 2 มีขึ้นในสภาวการณ์ที่โรคโควิด-19 ในเวียดนามได้รับการควบคุมโดยพื้นฐาน  ถึงแม้ว่าการประชุมครั้งนี้จะใช้เวลาน้อยกว่าการประชุมสิ้นปีของสภาแห่งชาติในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและตรงตามข้อกำหนด  ผู้แทนสภาแห่งชาติเกือบ 3,500 คนได้อภิปรายตามหน่วยและในการประชุมครบองค์

สภาแห่งชาติยังสงวนเวลาส่วนใหญ่ให้แก่การอภิปรายประเด็นสำคัญของประเทศ รวมถึงแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและงบประมาณแผ่นดินปี 2021 และงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 สภาแห่งชาติได้เห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติมติเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปี 2022 แผนการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจในช่วงปี 2021-2025 และเนื้อหาสำคัญๆในมติของสภาแห่งชาติครั้งที่ 2 และนับเป็นครั้งแรกที่สภาแห่งชาติได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอภิปราย พิจารณาและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบาย การประกันสังคม การบริหารและการใช้กองทุนประกันสังคมในปี 2020 การจัดการและการใช้กองทุนประกันสุขภาพในปี 2020 นาย เวืองดิ่งเหวะ ประธานสภาแห่งชาติได้กล่าวว่า

“จากการอภิปราย สภาแห่งชาติได้เสนอให้รัฐบาล สำนักงานและหน่วยงานทุกระดับเน้นปฏิบัติเป้าหมายการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การปรับตัวอย่างปลอดภัย คล่องตัวและฟื้นฟูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เร่งจัดทำและปฏิบัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างเคร่งครัดด้วยมาตรการแก้ไขและกลไกที่เป็นก้าวกระโดดและมีควาวมเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติ จัดทำนโยบายงบประมาณและการเงินเพื่อสนับสนุนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยื่นเสนอให้สภาแห่งชาติพิจารณาและตัดสินใจโดยเร็ว”

ปิดการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 2 สมัยที่ 15 - ảnh 2นาย เวืองดิ่งเหวะ ประธานสภาแห่งชาติ (quochoi.vn)

สภาแห่งชาติยังอนุมัติร่างกฎหมาย 2 ฉบับ แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 5 ฉบับ ประกาศใช้มติ 12 ฉบับเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทันที อีกทั้ง อนุมัติปัญหาสำคัญๆเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาว ค้ำประกันการปฏิบัติคำมั่นระหว่างประเทศและสอดคล้องกับระบบกฎหมาย อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เวียดนามร่วมลงนาม  

ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะ ประเมินว่า หลังจากตั้งกระทู้ถามเป็นเวลา 2 วันครึ่ง นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้งและสมาชิกรัฐบาลได้ตอบกระทู้ถามอย่างตรงไปตรงมา ถูกต้องและชี้แจงมาตรการบริหารเศรษฐกิจ – สังคมซึ่งได้รับความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในระดับสูงจากสมาชิกสภาแห่งชาติ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชน 

การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 2 สมัยที่ 15 จัดขึ้นตรงกับช่วงรำลึกครบรอบ 75 ปีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 1946 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเวียดนาม เป็นเอกสารทางการเมือง-กฎหมายที่มีลักษณะด้านมนุษยชน มีประชาธิปไตยและก้าวหน้า  ประธานสภาแห่งชาติยืนยันว่า สภาแห่งชาติสมัยที่ 15 มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ในด้านนิติบัญญัติ การตรวจสอบ การอนุมัติปัญหาสำคัญของประเทศ ถือประชาชนและสถานประกอบการเป็นศูนย์กลางของทุกการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาที่รวดเร็วและยั่งยืนของประเทศ หลังพิธีปิดการประชุม ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 2 สมัยที่ 15.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด