ปิดการประชุมหน่วยงานการทูตครั้งที่ 29

(VOVworld) – ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า หน่วยงานการทูตจะเน้นให้ความสนใจถึงหน้าที่หลักคือ รักษาบรรยากาศที่สันติภาพ เสถียรภาพ มีส่วนร่วมพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน 

ปิดการประชุมหน่วยงานการทูตครั้งที่ 29 - ảnh 1
ปิดการประชุมหน่วยงานการทูตครั้งที่ 29

(VOVworld) – บ่ายวันที่ 26 สิงหาคม หลังจากประชุมมาเป็นเวลา 5 วัน การประชุมหน่วยงานการทูตครั้งที่ 29 ภายใต้หัวข้อ “ยกระดับประสิทธิภาพงานด้านการต่างประเทศและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก-ปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ให้ประสบความสำเร็จ” ได้เสร็จสิ้นลง ในการตอบคำถามของสื่อมวลชนหลังการประชุม นาย บุ่ยแทงเซิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เผยว่า ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า หน่วยงานการทูตจะเน้นให้ความสนใจถึงหน้าที่หลักคือ รักษาบรรยากาศที่สันติภาพ เสถียรภาพ มีส่วนร่วมพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน ยกระดับสถานะและชื่อเสียงของประเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ ผลักดันและพัฒนาความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนให้มีความลึกซึ้งมากขึ้น โดยเฉพาะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และประเทศใหญ่ๆที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและความมั่นคงของเวียดนาม ผลักดันและยกระดับประสิทธิภาพในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ใช้แหล่งพลังภายนอกเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ยกระดับประสิทธิภาพงานด้านการต่างประเทศพหุภาคี เป็นฝ่ายรุกและมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภูมิภาค ฟอรั่มพหุภาคี โดยเฉพาะอาเซียน สหประชาชาติและกลไกอนุภูมิภาค ปฏิบัติข้อตกลงที่ได้ลงนามอย่างมีประสิทธิภาพ ยืนยันและส่งเสริมบทบาทการเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของประชาคมโลก เป็นฝ่ายรุกและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานด้านการทูตวัฒนธรรม การสื่อสารต่างประเทศ งานด้านชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ การคุ้มครองพลเมือง ประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างการทูตแห่งรัฐกับการต่างประเทศของพรรค การต่างประเทศแห่งรัฐสภา การต่างประเทศประชาชน การทูตกับความมั่นคงและกลาโหม ยกระดับทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของยุคแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างสมบูรณ์.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด