ประกาศประมวลกฎหมายและกฎหมายที่ได้รับการอนุมัติจากสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 16 ธันวาคม สำนักประธานประเทศได้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อประกาศคำสั่งของประธานประเทศเกี่ยวกับการประกาศประมวลกฎหมายและกฎหมายที่สภาแห่งชาติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 8 สมัยที่ 14

สำหรับประมวลกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขปี 2019 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม ด่าวหงอกยุงได้ยืนยันว่า การปรับอายุเกษียณราชการถือเป็นความมุ่งมั่นทางการเมืองและวิสัยทัศน์ในระยะยาว รวมทั้งรับมือปัญหาประชากรสูงอายุ เพราะว่า ในปี 2040 เวียดนามจะเข้าสู่ช่วงประชากรสูงอายุ ดังนั้น การปรับอายุเกษียณราชการคือมาตรการที่จำเป็นเพื่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมและลดช่องว่างทางเพศ

นอกจากนี้ ได้มีการประกาศคำสั่งของประธานประเทศเกี่ยวกับการประกาศกฎหมายฉบับต่างๆ เช่น กฏหมายองค์กรรัฐบาล กฎหมายองค์กรท้องถิ่น กฎหมายห้องสมุด กฎหมายการเข้าออกเมืองของพลเมืองเวียดนาม เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด