ประกาศผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับชาวเวียดนามโพ้นทะเลในปี 2019 และแผนการปฏิบัติงานในปี 2020

(VOVWORLD) - ในปี 2019 กิจกรรมของสมาคม บุคคล ผู้เชี่ยวชาญ ปัญญาชน และนักธุรกิจเวียดนามในต่างประเทศได้มีส่วนช่วยเชื่อมโยงนักธุรกิจ ปัญญาชนและนักวิชาการเวียดนามในทั่วโลก ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวเวียดนามโพ้นทะเลต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
ประกาศผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับชาวเวียดนามโพ้นทะเลในปี 2019 และแผนการปฏิบัติงานในปี 2020 - ảnh 1ภาพการแถลงข่าว (hanoimoi) 

นี่คือข้อสังเกตของนาย เลืองแทงหงี รองหัวหน้าคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับชาวเวียดนามโพ้นทะเลในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อประกาศผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯในปี 2019 และแผนการปฏิบัติงานในปี 2020 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 26 ธันวาคม ณ กรุงฮานอย

ปัจจุบัน มีโครงการลงทุนของสถานประกอบการเวียดนามในต่างประเทศ 3 พันแห่งใน 52 จังหวัดและนครทั่วประเทศ รวมเงินลงทุนจดทะเบียน 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยโครงการลงทุนเหล่านี้เน้นในด้านการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก การค้า การท่องเที่ยว การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ การเพาะปลูก การเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำ เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์

สำหรับแผนการปฏิบัติงานในปี 2020 นาย เลืองแทงหงีได้เผยว่า คณะกรรมการฯจะผลักดันกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ระดมแหล่งพลังจากชาวเวียดนามโพ้นทะเล ดึงดูดนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธำรงกิจกรรมต้อนรับวสันต์ฤดูและตรุษเต๊ตตามประเพณีให้แก่ชาวเวียดนามโพ้นทะเล จัดคณะไปเยือนเจื่องซา จัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อนเวียดนามและสนับสนุนสมาคมนักธุรกิจและปัญญาชนชาวเวียดนามในต่างประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด