ประกาศวันสิทธิของผู้บริโภคเวียดนาม

(VOVworld) – นาย เหงียนซวนฟุก รองนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆต้องวิจัยและเห็นพ้องเกี่ยวกับรูปแบบองค์ประกอบ การบริหารปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้บริโภคในทั่วประเทศ

ประกาศวันสิทธิของผู้บริโภคเวียดนาม - ảnh 1
พิธีประกาศวันสิทธิของผู้บริโภคเวียดนาม

(VOVworld) – เมื่อค่ำวันที่ 12 มีนาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดพิธีประกาศวันสิทธิของผู้บริโภคเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่ 15 มีนาคมภายใต้หัวข้อ “สิทธิในการที่จะได้รับความปลอดภัยของผู้บริโภค”

ในการกล่าวปราศรัยในพิธี นาย เหงียนซวนฟุก รองนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆต้องวิจัยและเห็นพ้องเกี่ยวกับรูปแบบองค์ประกอบ การบริหารปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้บริโภคในทั่วประเทศ โดยเฉพาะต้องผลักดันความร่วมมือและผสมผสานเข้ากับกระแสโลกเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้บริโภค เช่นการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศเพื่อวิจัย จัดทำรูปแบบและโครงการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของเวียดนาม รองนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกได้ย้ำว่า “การปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้บริโภคคือหน้าที่ของสังคม ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆต้องประชาสัมพันธ์และปฏิบัติข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ แก้ไขกรณีละเมิดสิทธิผลประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด ทันการณ์และมีประสิทธิภาพ สำนักงานบริหารภาครัฐต้องปฏิบัตินโยบายและการเปลี่ยนแปลงกลไกการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การช่วยเหลือองค์การสังคมและปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง”.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด