ประชุมออนไลน์ผู้แทนรัฐสภาอาชีพเพื่อเตรียมให้แก่การประชุมครั้งที่3ของรัฐสภา

         คณะกรรมาธิการสามัญรัฐสภาได้จัดประชุมออนไลน์กับผู้แทนรัฐสภาอาชีพเพื่อ เตรียมให้แก่การประชุมครั้งที่3รัฐสภาสมัยที่13

          วันที่ 9มกราคม ณ กรุงฮานอย คณะกรรมาธิการสามัญรัฐสภาได้จัดประชุมออนไลน์กับผู้แทนรัฐสภาอาชีพเพื่อเตรียมให้แก่การประชุมครั้งที่3รัฐสภาสมัยที่13 ซึ่งบรรดาผู้แทนรัฐสภาได้เน้นหารือเกี่ยวกับความเห็นที่แตกต่างกันในการแก้ไขกฎหมายองค์การสหภาพแรงงาน โดยเห็นว่าร่างกฎหมายฉบับแก้ไขนี้ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงแนวทางและรูปแบบการดำเนินงานขององค์กรแรงงานทุกระดับ ผู้แทนรัฐสภา เหงวียนหงอกเฟืองรองหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาจังหวัดกว๋างบิ่งเสนอให้ขยายขอบเขตการปรับปรุงต่อแรงงานที่เป็นชาวต่างชาติในเวียดนาม ในความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานเวียดนามและแรงงานต่างชาติเริ่มมีความขัดแย้งจึงจำเป็นต้องมีการร่วมแก้ไขขององค์กรแรงงาน โดยสิทธิและหน้าที่ของแรงงานนั้นมีเท่ากันดังนั้นแรงงานที่เป็นชาวต่างชาติเมื่อทำงานในเวียดนามก็ต้องได้รับการคุ้มครองเมื่อมีความจำเป็น.

 


 

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด