ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนินห์บิ่นห์

(VOVWORLD) -วันที่13กรกฎาคมที่เมืองลาวกาย สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดนินห์บิ่นห์ได้ประสานกำสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดลาวกายจัดการประชุมส่งเสริมและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างสองท้องถิ่น

 

โอกาสนี้ตัวแทนของแต่ละฝ่ายได้แนะนำศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ เสนอมาตรการพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่นรวมทั้งให้ความสนใจต่อนโยบายพิเศษเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวหลังภาวะวิกฤตโรคโควิด-19

จนถึงขณะนี้นินห์บิ่นห์กำลังดำเนินแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งออกผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวใหม่ เช่นลดค่าห้อง ให้เช่ารถจักรยานฟรี พายเรือ Kayak เที่ยวแหล่งมรดกจ่างอาน เปิดบริการทัวร์ Heli Tour บินชมแหล่งทอ่งเที่ยวจ่างอานเป็นเวลา10นาที เป็นต้น .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด