ประธานประเทศกล่าวปราศรัยในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ร่วมมือเพื่อเอาชนะโควิด -19 โดยเร็ว

(VOVWORLD) -เมื่อบ่ายวันที่ 22 กันยายน ตามเวลานครนิวยอร์ก ในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายระดับสูงของการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 76 ภายใต้หัวข้อ “ร่วมกันเชื่อมั่นและพึ่งพาตนเอง – มุ่งสู่การฟื้นตัวหลังวิกฤตโควิด-19 การฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ปกป้องโลก ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและปฏิรูปสหประชาชาติ” ประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุกได้มีบทปราศรัยที่สำคัญ
ประธานประเทศกล่าวปราศรัยในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ร่วมมือเพื่อเอาชนะโควิด -19 โดยเร็ว - ảnh 1ประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุกกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม
ประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุกเห็นว่า ปัญหาที่เร่งด่วนคือต้องควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเร็วผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยให้ความสนใจต่อการจัดสรรควัคซีนให้แก่ประเทศที่มีอัตราผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนอยู่ในระดับต่ำ สนับสนุนประเทศที่กำลังพัฒนาร่วมมือในการผลิตและเข้าร่วมห่วงโซ่อุปทานวัคซีน พร้อมทั้ง มีข้อเสนอต่างๆเพื่อผลักดันความร่วมมือพหุภาคี ซึ่งสหประชาชาติเป็นศูนย์กลางและถือกฎหมายสากลเป็นพื้นฐานเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายต่างๆ เช่น สงคราม การปะทะ การพิพาท การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อสันติภาพ ความมั่นคงและการพัฒนาของโลก

สำหรับสถานการณ์ในภูมิภาค ประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุกได้เผยว่า เวียดนามและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังพยายามส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการรักษาสันติภาพ ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แลกเปลี่ยนจุดยืนเกี่ยวกับความสำคัญของการธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัยและเสรีภาพในการเดินเรือและการบินในทะเลตะวันออก

ในบทปราศรัยนี้ ประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุก ยังย้ำถึงความพยายามของเวียดนามในฐานะสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 

ในตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เวียดนามให้ความสำคัญต่อเจตนารมณ์ หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน การสนทนา ความร่วมมือและเป็นฝ่ายรุกในการมีส่วนร่วมต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพิพาท เวียดนามส่งเสริมการปฏิบัติเนื้อหาใหม่และเป็นรูปธรรม เชิดชูกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสากล ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การระดับภูมิภาค การแก้ไขการปะทะ การแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิด การปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการปะทะ เวียดนามได้เข้าร่วมกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในประเทศซูดานใต้และสาธารณรัฐแอฟริกากลาง  จากความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมของสหประชาชาติ เวียดนามได้ลงสมัครสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนวาระปี 2023 -2025 และกลไกที่สำคัญของสหประชาชาติ ซึ่งมีความประสงค์ที่จะได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆ”

คาดว่า เช้าวันที่ 23 กันยายนตามเวลานิวยอร์ก ประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุกจะมีบทปราศรัยต่อที่ประชุมหารือในระดับสูงของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความมั่นคง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด