ประธานประเทศลงพื้นที่จังหวัดห่ายางเพื่ออวยพรตรุษเต๊ตประชาชนชนเผ่าต่างๆ

(VOVworld)- ในโอกาสตรุษเต๊ตปี2013 ท่านเจืองเตินซาง ประธานประเทศพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางได้ลงพื้นที่อ.กวางบิ่งและซี้เหมิ่นของจ.ห่ายางเพื่อตรวจสถานการณ์การแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาชนบทใหม่และอวยพรตรุษเต๊ตประชาชนชนเผ่าต่างๆ

ประธานประเทศลงพื้นที่จังหวัดห่ายางเพื่ออวยพรตรุษเต๊ตประชาชนชนเผ่าต่างๆ - ảnh 1
เยี่ยมเยือนชาวบ้านควนลวง อ.ซี้เหมิ่น จ.ห่ายาง

(VOVworld)- ในโอกาสตรุษเต๊ตปี2013 ท่านเจืองเตินซาง ประธานประเทศพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางได้ลงพื้นที่อ.กวางบิ่งและซี้เหมิ่นของจ.ห่ายางเพื่อตรวจสถานการณ์การแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาชนบทใหม่และอวยพรตรุษเต๊ตประชาชนชนเผ่าต่างๆ โดยประธานประเทศได้เยือนสวนยาพาราที่อยู่ในโครงการนำร่องที่ต.บั่งลางอ.กวางบิ่งและได้กำชับว่าทางการท้องถิ่นต้องเรียนรู้ประสบการณ์จากจ.ต่างๆในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศรวมทั้งมณฑลหลายแห่งของจีนที่มีชายแดนติดกับห่างยางในการพัฒนาต้นยางพาราเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ส่วนที่หมู่บ้าน หน่าหร่าง ต.ควนหลุ่ง อ.ซี้เหมิ่น ซึ่งเป็นท้องถิ่นที่ปฏิบัติโครงการพัฒนาชนบทใหม่เป็นการนำร่องโดยกำชับให้เข้าใจการพัฒนาชบทใหม่นั้นต้องเลือกด้านที่สำคัญเพื่อลงทุนพัฒนา หลีกเลี่ยงการใช้เงินทุนอย่างฟุ่มเฟือย นอกจากนี้ต้องปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผ่านโครงการที่เป็นรูปธรรมต่างๆ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด