ประธานประเทศหวอวันเถืองเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่ 27 กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่น ประธานประเทศหวอวันเถืองพร้อมภริยา และคณะผู้แทนระดับสูงของเวียดนามได้เยือนสำนักวาติกัน และเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

ประธานประเทศหวอวันเถืองเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส - ảnh 1ภาพจากVATICAN NEWS

โอกาสนี้ ประธานประเทศหวอวันเถืองแสดงความยินดีที่ได้เยือนสำนักวาติกัน และกล่าวขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นของพระสันตะปาปาและสันตะสำนักต่อคณะผู้แทนเวียดนาม ประธานประเทศหวอวันเถืองแสดงความเคารพและซาบซึ้งอย่างสูงต่อความห่วงใยของสมเด็จพระสันตะปาปาต่อการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวเวียดนามในอดีตและในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 

ประธานประเทศเวียดนามชื่นชมการพัฒนาในเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสันตะสำนัก พร้อมทั้งยืนยันนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามที่ให้ความเคารพและค้ำประกันเสรีภาพด้านความเชื่อและศาสนา และปรับปรุงกรอบกฎหมายให้สมบูรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กิจกรรมทางศาสนา รวมถึงคริสศาสนา ประธานประเทศเวียดนามยินดีกับการสนับสนุนที่เข้มแข็งของชุมชนชาวคริสต์ในเวียดนามต่อกิจกรรมจิตอาสา การศึกษา สาธารณสุข และการฝึกสอนอาชีพ พร้อมทั้งหวังว่าชุมชนชาวคริสต์เวียดนามจะยังคงมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศต่อไป

ในส่วนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงยืนยันว่าการเยือนของประธานประเทศเวียดนามเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสำนักวาติกัน พร้อมทั้งยืนยันว่า วาติกันมีความปรารถนาให้ความสัมพันธ์นี้พัฒนาดีงามต่อไป ย้ำถึงการที่คริสตสมาคมเวียดนามจำเป็นต้องดำเนินแนวทางของ "การเดินพร้อมกับประเทศชาติ" "คริสตศาสนิกชนที่ดีคือพลเมืองที่ดี"เพื่อมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาประเทศและคริสตสมาคม

ประธานประเทศเวียดนามและสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ประเมินการอนุมัติระเบียบการดำเนินงานของผู้แทนถาวรและสำนักงานตัวแทนของสำนักวาติกันในเวียดนามว่าเป็นก้าวเดินสำคัญในสภาวการณ์ที่ความสัมพันธ์ทวิภาคีกำลังพัฒนาเข้มแข็ง เป็นผลของกระบวนการแลกเปลี่ยนด้วยจิตใจแห่งความเคารพ ความร่วมมือ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทั้งสองฝ่ายมั่นใจว่าผู้แทนของสำนักวาติกันจะมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อความสัมพันธ์ระหว่างสันตะสำนักกับชุมชนชาวคริสต์ในเวียดนาม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับวาติกัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด