ประธานประเทศเจืองเติ๊นซางพบปะกับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ

(VOVworld) - ท่าน เจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนามได้เข้าพบกับนาย บันคีมุน เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่า ที่การประชุมครั้งนี้จะอนุมัติระเบียบวาระการประชุมถึงปี 2030 ซึ่งมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของสหประชาชาติและประเทศต่างๆ ในอีก 15 ปีข้างหน้า

ประธานประเทศเจืองเติ๊นซางพบปะกับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ - ảnh 1
ประธานประเทศเจืองเติ๊นซางพบปะกับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ
 (Photo: vietnamplus.vn)

(VOVworld) - เมื่อวันที่ 24 กันยายน หลังการเดินทางถึงนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสหประชาชาติ ท่าน เจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนามได้เข้าพบกับนาย บันคีมุน เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่า ที่การประชุมครั้งนี้จะอนุมัติระเบียบวาระการประชุมถึงปี 2030 ซึ่งมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของสหประชาชาติและประเทศต่างๆในอีก 15 ปีข้างหน้า  ท่าน เจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนามได้ยืนยันว่า จากประสบการณ์ที่ปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสวรรษต่างๆสำเร็จ เวียดนามจะระบุทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าในแนวทางการพัฒนาระยะยาว โดยได้สอดแทรกเป้าหมายการพัมนาอย่างยั่งยืนเข้าในยุทธศาสตร์และโครงการแห่งชาติที่ถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง  ท่าน เจืองเติ๊นซาง ได้เสนอให้นาย บันคีมุนและสหประชาชาติให้ความช่วยเหลือเวียดนามในการปฏิบัติตามระเบียบวาระการประชุมถึงปี 2030 ให้ประสบความสำเร็จ  จากการเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบของประชาคมระหว่างประเทศ เวียดนามให้คำมั่นที่จะมีส่วนร่วมต่อความพยายามของมนุษย์ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ  ส่วนนาย บันคีมุน เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติได้แสดงความเชื่อมั่นว่า เวียดนามจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัมนาอย่างยั่งยืนระยะปี 2015 – 2030  สำหรับปัญหาต่างๆในภูมิภาคที่ให้ความสนใจร่วมกัน ท่าน เจืองเติ๊นซาง ได้เสนอให้นาย บันคีมุน มีเสียงพูดมากขึ้นเพื่อสนับสนุนและผลักดันการแก้ปัญหาการพิพาทด้วยสินติวิธี สอดคล้องกับกฎหมายสากล โดยเฉพาะอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982  แถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซี และการร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีโดยเร็ว  ส่วนนาย บันคีมุน เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติได้เห็นด้วยกับจุดยืนดังกล่าวของฝ่ายเวียดนาม
ตามกำหนดการ ในระหว่างวันที่ 25 – 28 เดือนนี้ ท่าน เจืองเติ๊นซาง จะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดสหประชาชาติ กล่าวปราศรัยในการประชุมครบองค์ พบปะกับผู้นำประเทศต่างๆ เข้าร่วมฟอรั่มผู้ประกอบการเวียดนาม-สหรัฐเกี่ยวกับผลกระทบของข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือทีพีพีที่มีต่อเวียดนามและความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่าวเวียดนามกับสหรัฐ ตลอดจนพบปะพูดคุยกับชาวเวียดนามที่กำลังอาศัย ศึกษาในสหรัฐ เจ้าหน้าที่สำนักงานทางการทูตของเวียดนามและเพื่อนมิตรชาวอเมริกัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด