ประธานประเทศ เจืองเติ๊นซาง ให้การต้อนรับผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำเวียดนาม

(VOVworld) – ประธานประเทศแสดงความประสงค์ว่า พร้อมกับการช่วยเหลือด้านการเงิน ธนาคารโลกจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบาย ให้การช่วยเหลือเวียดนามเพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ระหว่างประเทศในการวางนโยบาย 

ประธานประเทศ เจืองเติ๊นซาง ให้การต้อนรับผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำเวียดนาม - ảnh 1
ประธานประเทศ เจืองเติ๊นซาง ให้การต้อนรับผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำเวียดนาม (vietnamplus)

(VOVworld) – วันที่ 30 มีนาคม ในการให้การต้อนรับนาง วิกตอเรีย กาวากาวา ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำเวีดยนามที่เข้าอำลาในโอกาสเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ตามวาระในเวียดนาม ประธานประเทศ เจืองเติ๊นซาง ได้กล่าวขอบคุณธนาคารโลกและนาง วิกเตอเรีย กาวากาวา ที่ได้ให้การช่วยเหลือเวียดนามในเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในระยะประเทศที่ประสบอุปสรรคมากที่สุด พร้อมทั้งแสดงความเห็นว่า โครงการต่างๆของธนาคารโลกได้ช่วยให้เวียดนามแก้ปัญหาความยากจน ปฏิบัติเป้าหมายแห่งสหัสวรรษสำเร็จ มีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิต เศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นต่างๆของเวียดนาม ในการประกาศแจ้งให้นาง วิตอเรีย กาวากาวา รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การขยายตัวด้านเศรษฐกิจของเวียดนาม การใช้เงินกู้ของเวียดนาม ประธานประเทศ ได้ย้ำว่า เพื่อปฏิบัติเป้าหมายการขยายตัวที่ยั่งยืน เวียดนามต้องการแหล่งเงินทุนมากขึ้นโดยการช่วยเหลือของธนาคารโลกเป็นสิ่งที่นำผลประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง  ประธานประเทศแสดงความประสงค์ว่า พร้อมกับการช่วยเหลือด้านการเงิน ธนาคารโลกจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบาย ให้การช่วยเหลือเวียดนามเพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ระหว่างประเทศในการวางนโยบาย ประธานประเทศได้ย้ำว่า การเคลื่อนไหวของสถานการณ์ภัยแล้ง ปัญหาน้ำทะเลซึมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ยืดเยื้อเป็นเวลานานในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและจังหวัดต่างๆกำลังเป็นปัญหาที่ร้อนระอุ สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อเศรษฐกิจและชีวิตของประชาชน ท่าน เจืองเติ๊นซาง ได้แจ้งให้ธนาคารโลกรับทราบเกี่ยวกับโครงการวางแผนระบบคลอง เขื่อนป้องกันน้ำทะเลซึมที่จังหวัดและนครต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงกำลังปฏิบัติและเสนอให้ธนาคารโลกให้ความสนใจและเร่งช่วยเหลือเวียดนามเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ส่วนนาง วิตอเรีย กาวากาวา ผู้อำนวนการธนาคารโลกประจำเวียดนามได้ยืนยันว่า ธนาคารโลกจะพยายาม ประสานงานกับกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามเพื่อเสนอมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งยืนยันว่า ธนาคารโลกจะอำนวยความสะดวกและพร้อมที่จะสนับสนุนเวียดนาม
บ่ายวันเดียวกัน ท่าน เหงียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรีได้ให้การต้อนรับนาง วิกตอเรีย กาวากาวา ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำเวียดนามโดยย้ำว่า จากความพยายามของตน ความร่วมมือและการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพของประชาคมโลก รวมทั้งธนาคารโลก เวียดนามได้บรรลุผลงานในทุกด้านเศรษฐกิจและสังคม หลุกพ้นจากการเป็นประเทศยากจนและด้อยพัฒนา กลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ท่าน เหงียนเติ๊นหยุงได้แสดงความประสงค์และเสนอให้ธนาคารโลกสนับสนุนและช่วยเหลือเวียดนามในด้านพลัง ให้คำปรึกษาด้านนโยบายและช่วยเหลือด้านเทคนิคในกระบวนการปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ รักษาผลงานทีได้บรรลุและก้าวรุดหน้าไปพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ส่วนนาง วิตอเรีย กาวากาวา ได้เผยว่า ธนาคารโลกให้คำมั่นที่จะประสานกับหุ้นส่วนต่างๆเพื่อแสวงหาวิธีและกระบวนการที่สอดคล้องกับเงื่อนไขและสถานการณ์ของเวียดนามเพื่อค้ำประกันแหล่งเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ตลอดจนความสามารถชำระหนี้จากงบประมาณ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด