ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐและแคนาดา

(VOVWORLD)-เช้าวันที่9มกราคม ณ อาคารรัฐสภา นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้ให้การต้อนรับนาย Daniel J. Kritenbrink เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเวียดนาม 
ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐและแคนาดา - ảnh 1นาย Daniel J. Kritenbrink เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเวียดนามและนาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม

นาง เหงวียนถิกิมเงิน ได้ยืนยันว่า เวียดนามให้ความสำคัญและมีความประสงค์ที่จะผลักดันและกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านกับสหรัฐอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง เผยว่า ทั้งสองประเทศมีศักยภาพความร่วมมือด้านกลาโหมอีกมาก เวียดนามจะร่วมมือกับสหรัฐในด้านการต่อต้านการเผยแพร่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านอาหาร พลังงานและแหล่งน้ำ อีกทั้ง แสดงความประสงว่า รัฐสภาและรัฐบาลสหรัฐให้การสนับสนุนการผลักดันความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศ การยกเลิกโครงการตรวจสอบปลาในตระกูล Siluriformesเนื่องจากส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนับล้านคนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและเสนอให้สหรัฐช่วยเหลือเวียดนามในการยกระดับทักษะความสามารถให้แก่กองกำลังตำรวจทะเลเวียดนาม ส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกลาโหม การกู้กับระเบิดและการช่วยเหลือคนพิการ

สำหรับปัญหาทะเลตะวันออก เวียดนามมีความประสงค์ว่า ประชาคมโลก รวมทั้ง สหรัฐมีสาส์นและนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายเพื่อมีส่วนร่วมรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเลและการบินในทะเลตะวันออก ผลักดันกระบวนการทางการทูตและนิตินัยในทะเลตะวันออก ปฏิบัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีอย่างสมบูรณ์และมุ่งสู่การจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซี

  ส่วนเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเวียดนามได้แสดงความประสงค์ที่จะร่วมมือกับสำนักงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้าและการต่างประเทศระดับประชาชน พร้อมทั้ง แจ้งให้ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรับทราบเกี่ยวกับการเยือนเวียดนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐในเวลาที่จะถึง ในกรอบการเยือนนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะยืนยันอีกครั้งถึงคำมั่นและจุดยืนของสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออกคือแก้ไขปัญหาการพิพาทอย่างสันติ เพิ่มทักษะความสามารถทางทะเล รวมทั้ง กองกำลังตำรวจทะเลเวียดนาม คำมั่นเกี่ยวกับการแก้ไขผลเสียหายจากสงครามและฝ่ายสหรัฐจะร่วมกับเวียดนามชะล้างสารพิษไดอ๊อกซินในสนามบินเบียนหว่า

ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐและแคนาดา - ảnh 2 เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำเวียดนาม Ping Kitnikone  และนาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม

  ในการให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำเวียดนาม Ping Kitnikone  ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้เผยว่า เพื่อผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างสองประเทศ ในเวลาที่จะถึง ทั้งสองฝ่ายต้องผลักดันการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับ ส่วนเอกอัครราชทูตแคนาดาได้ยืนยันว่า แคนาดาพร้อมที่จะร่วมมือกับเวียดนามในด้านปัญหาครอบครัว สิทธิของสตรีและเด็ก

  สำหรับปัญหาทะเลตะวันออก  เอกอัครราชทูตแคนาดาให้การสนับสนุนจุดยืนของเวียดนามเกี่ยวกับการค้ำประกันเสรีภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัยในการเดินเรือ ปฏิบัติหลักการต่างๆ รวมทั้ง อนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลอย่างจริงจัง.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด