ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินให้การต้อนรับรองประธานรัฐสภาลาว

(VOVWORLD) - ในการให้การต้อนรับนาย บุญพล บุตณาวงค์ รองประธานรัฐสภาลาวเมื่อเช้าวันที่ 20 สิงหาคม ณ กรุงฮานอย ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเหงวียนถิกิมเงินได้ย้ำว่า ทั้ง 2 ฝ่ายจะธำรงการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูงและหน่วยงานต่างๆของรัฐสภา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น 
ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินให้การต้อนรับรองประธานรัฐสภาลาว - ảnh 1ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินให้การต้อนรับรองประธานรัฐสภาลาว 

ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเหงวียนถิกิมเงินได้เสนอให้คณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของรัฐสภาทั้ง 2 ประเทศตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานในปีต่อๆไปเพื่อยกระดับประสิทธิภาพกิจกรรมความร่วมมือทวิภาคี ผลักดันการตรวจสอบการปฏิบัติข้อตกลงที่ได้ลงนามระหว่างรัฐบาล กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆของทั้ง2 ประเทศและเสนอให้ลาวประสานงานอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนเวียดนามในการปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียน ประธานไอป้าปี 2020 เพื่อผลประโยชน์ของทั้ง 2 ประเทศและประเทศสมาชิกอื่นๆ

ส่วนนาย บุญพล บุตณาวงค์ได้ยืนยันว่า ลาวสนับสนุนและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานไอป้าและประธานอาเซียนของเวียดนามและเชื่อมั่นว่า จากประสบการณ์ที่มีมากมาย เวียดนามจะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆดังกล่าวให้ลุล่วงไปด้วยดี

ในบ่ายวันเดียวกัน ณ ทำเนียบรัฐบาล รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะได้ให้การต้อนรับนาย บุญพล บุตณาวงค์ รองประธานรัฐสภาลาว โดยได้เสนอให้รัฐสภาทั้ง 2 ประเทศประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและอำนวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติข้อตกลงระหว่างผู้นำระดับสูงของทั้ง 2 ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาลาวหลังใหม่ให้แล้วเสร็จตรงตามกำหนด สนับสนุนการขยายการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับในเวลาข้างหน้า

ในเช้าวันเดียวกัน ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินได้ให้การต้อนรับนาย Carlos Rafael Miranda Martinez ประธานคณะกรรมการปกป้องการปฏิวัติคิวบา ในการนี้ ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินได้แสดงความเชื่อมั่นว่า คิวบาจะประสบผลงานที่สำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงรูปแบบเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเผยว่า จากประสบการณ์ของเวียดนาม คิวบาควรพัฒนาการบริการต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยว ผลักดันการผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของภาคการผลิตภายในประเทศและย้ำว่า เวียดนามพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆให้แก่คิวบา สำหรับความร่วมมือระหว่างสภาแห่งชาติเวียดนามกับรัฐสภาคิวบา ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินได้เสนอให้ทั้ง 2 ประเทศธำรงการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้พัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด