ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะ เข้าเฝ้ากษัตริย์แห่งกัมพูชา พบปะกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและประธานวุฒิสภากัมพูชา

(VOVWORLD) - ในกรอบการเยือนประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนหรือ AIPA ครั้งที่ 43 เมื่อบ่ายวันที่ 19 ที่ผ่านมา ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เวืองดิ่งเหวะ ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา
ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะ เข้าเฝ้ากษัตริย์แห่งกัมพูชา พบปะกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและประธานวุฒิสภากัมพูชา - ảnh 1ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะ ได้พบปะหารือกับสมเด็จ ฮุนเซน (VNA)

ในการเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะ ได้ยืนยันว่า เวียดนามให้ความสำคัญและตั้งใจที่จะร่วมมือกับกัมพูชากระชับความสัมพันธ์เพื่อนบ้านที่ดีงาม มิตรภาพที่มีมาช้านันและความร่วมมืออย่างรอบด้านและยั่งยืนระหว่างสองประเทศ ผู้นำและประชาชนเวียดนามต่างสำนึกในบุญคุณต่อไมตรีจิตมิตรภาพ การสนับสนุนและความช่วยเหลืออันล้ำค่าของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ต่อประชาชนเวียดนามในการปลดปล่อยประชาชาติในอดีตและในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศในปัจจุบัน 

ส่วนพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ได้ทรงย้ำว่า เวียดนามและกัมพูชาเป็นสองประเทศเพื่อนบ้านที่รักใคร่กัน ร่วมมือและให้การช่วยเหลือกันทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทรงแสดงความสำนึกในบุญคุณเช่นกันต่อเวียดนาม ซึ่งเป็นเพื่อนที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนกัมพูชา ที่ได้สนันสนุนและให้การช่วยเหลือกัมพูชาในสงครามต่อต้านนักล่าเมืองขึ้นและช่วยให้ประชาชนกัมพูชาหลุดพ้นจากระบอบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขมรแดง ตลอดจนทรงกล่าวยืนยันวา จะทำนุบำรุงต่อความสามัคคีมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา
ส่วนในเช้าวันที่ 20 พฤศจิกายน ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะ ได้พบปะหารือกับสมเด็จ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในการนี้ สมเด็จ ฮุนเซน ได้แสดงความประสงค์ว่า องค์การนิติบัญญัติของสองประเทศจะขยายความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพในด้านนิติบัญญัติ พร้อมทั้งร่วมมือในการเข้าเฝ้าการตรวจสอบการปฏิบัติข้อตกลงที่ได้ลงนาม มีส่วนร่วมกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพที่มีมาช้านานและความร่วมมือในทุกด้านระหว่างสองประเทศ 
ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะ ได้ชื่นชมบทบาทและส่วนร่วมที่สำคัญของสมเด็จ ฮุนเซน ต่อความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างสองประเทศในเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนอให้สมเด็จ ฮุนเซน ให้ความสนใจมากขึ้นต่อการชี้นำการขยายความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือในทุกด้านระหว่างสองประเทศ รวมทั้งความร่วมมือด้านกลาโหม ความมั่นคง ชายแดน การค้า การลงทุน การเกษตร การศึกษาฝึกอบรม เป็นต้น
สำหรับปัญหาระหว่างประเทศ ผู้นำทั้งสองท่านต่างยืนยันว่า ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองโลกกำลังมีขึ้นอย่างซับซ้อนและยากที่จะคาดเดาได้ สองพรรค สองรัฐและประชาชนของสองประเทศต้องส่งเสริมความสามัคคี ความไว้วางใจกันด้านการเมือง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ พยายามธำรงความสามัคคี ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ ธำรงหลักการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในโครงสร้างความมั่นคงของภูมิภาคและให้ความสำคัญต่อหลักการของอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออก
โอกาสนี้ ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะ ได้พบปะหารือกับสมเด็จ  ไซชุม ประธานวุฒิสภากัมพูชา ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา รองหัวหน้าพรรคประชาชนกัมพูชาและประธานสมาคมมิตรภาพกัมพูชา - เวียดนาม แมนสัมออน และเข้าร่วมงานเลี้ยงของสมเด็จ เฮงสัมริน ประธานรัฐสภากัมพูชา.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด