ประธานเจืองเติ๊นซางลงพื้นที่ตรวจสอบทำนบที่สำคัญในจังหวัดจ่าวิงห์และซ๊อกจัง

(VOVworld) - การร่างโครงการทำนบตามแนวชายฝั่งทะเลช่วยสร้างระบบคมนาคมเพื่อรับใช้การกู้ภัยริมฝั่งทะเล เสริมสร้างระบบความมั่นคงของประเทศ
ประธานเจืองเติ๊นซางลงพื้นที่ตรวจสอบทำนบที่สำคัญในจังหวัดจ่าวิงห์และซ๊อกจัง - ảnh 1
ท่านเจืองเติ๊นซางงพื้นที่ตรวจสอบทำนบริมฝั่งทะเล (Photo VNplus)

(VOVworld) – ในการหารือโดยตรงกับเจ้าหน้าที่บริหารกระทรวงและผู้นำท้องถิ่นในขณะลงพื้นที่ตรวจสอบทำนบริมฝั่งทะเลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนามได้ย้ำถึงความสำคัญของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและกล่าวว่า การเปลี่ยงแปลงของสภาพภูมิอากาศปัจจุบันได้เกิดขึ้นเร็วกว่าการพยากรณ์ดังนั้นต้องมีมาตรการรับมืออย่างทันท่วงทีเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ริมฝั่งทะเล  พร้อมทั้งยืนยันว่า การร่างโครงการทำนบตามแนวชายฝั่งทะเลมีความหมายสำคัญ ซึ่งไม่เพียงแต่แก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ น้ำทะเลหนุนรวมทั้งการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเท่านั้น หากยังช่วยสร้างระบบคมนาคมเพื่อรับใช้การกู้ภัยริมฝั่งทะเล เสริมสร้างระบบความมั่นคงของประเทศและอำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของเขตชนบทริมฝั่งทะเลอีกด้วย ท่านเจืองเติ๊นซางได้เรียกร้องให้ทางการจังหวัดซ๊อกจังและจ่าวิงห์ตรวจสอบการวางผังเพื่อเลือกกิจการสำคัญและจำเป็นเพื่อดึงดูแหล่งเงินทุนต่างๆ เหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลายด้านมากเกินไปเพื่อสร้างประสิทธิภาพสูง
ในกรอบการเยือนจังหวัดจ่าวิงห์และซ๊อกจัง ท่านเจืองเติ๊นซางได้ไปตรวจสอบการปฏิบัตโครงการก่อสร้างศูนย์ไฟฟ้าเขตริมฝั่งทะเล โครงการขุดร่องน้ำให้เรือขนาดใหญ่สามารถเข้าไปในแม่น้ำเห่าได้ ไปเยี่ยมเยือนเจ้าหน้าที่ทหารด่านป้องกันชายแดน 634 โดยกำชับว่า เจ้าหน้าที่ทหารชายแดนและประชาชนต้องเป็นฝ่ายรุกในการใช้โอกาสเพื่อฟันฝ่าความท้าทาย แก้ไขอุปสรรค์ และส่งเสริมเกียรติประวัติอันรุ่งโรจน์ของประชาชาติและกองทัพเวียดนาม โดยเน้นความสำคัญต่อการรณรงค์มวลชนและให้การช่วยเหลือประชาชนในการแก้ปัญหาความยากจนและรับมือกับภัยธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในหมู่ประชาชนและมีส่วนร่วมต่อการปกป้องความมั่นคงทางการเมืองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมในทั่วประเทศและในเขตน่านน้ำทางทะเล
โอกาสนี้ ท่านเจืองเติ๊นซางได้ไปเยี่ยมเยือนครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายและครอบครัวยากจนของจังหวัดจ่าวิงห์และซ๊อกจัง./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด