ประธานแห่งรัฐหารือกับคณะกรรมการสมาพันธ์นักกฎหมายเวียดนาม

ประธานแห่งรัฐ หัวหน้าคณะกรรมการชี้นำการปฏิรูปด้านตุลาการส่วนกลางได้หารือกับคณะกรรมการสมาพันธ์นักกฎหมายเวียดนาม

            เช้าวันที่12เดือนนี้ ณ กรุงฮานอยท่านเจืองเตินซาง ประธานแห่งรัฐ หัวหน้าคณะกรรมการชี้นำการปฏิรูปด้านตุลาการส่วนกลางได้หารือกับคณะกรรมการสมาพันธ์นักกฎหมายเวียดนาม โดยได้ชื่นชมส่วนร่วมของวงการนักกฎหมายวน.ในการสร้างสรรค์ระบบกฎหมายและปกป้องสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของรัฐและพลเมือง มีส่วนร่วมต่อผลสำเร็จของทั้งประเทศ ประธานแห่งรัฐยังได้กำชับว่าในกระบวนการปฏิรูปตุลาการนั้นต้องมีการส่งเสริมบทบาทของนักกฎหมายเพื่อจำกัดการลงโทษผิดคนและปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมือง เชิดชูความยุตธรรมและความเข้มงวดของกฎหมาย.

 

         

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด