ประธานแห่งรัฐTrương Tấn Sang เดินทางไปเยือนและแลกเปลี่ยนข้อราชการที่จังหวัดĐiện Biên

(VOVworld) – ท่านTrương Tấn Sangได้กำชับว่า นอกจากการพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว จังหวัดĐiện Biênต้องให้ความสนใจต่อการรักษาความมั่นคง การป้องกันประเทศและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม ปฏิบัตินโยบายชนเผ่าและศาสนาเป็นอย่างดีเพื่อขยายความสามัคคี และพัฒนาระบบการเมือง

ประธานแห่งรัฐTrương Tấn Sang เดินทางไปเยือนและแลกเปลี่ยนข้อราชการที่จังหวัดĐiện Biên - ảnh 1
ประธานแห่งรัฐTrương Tấn Sang เดินทางไปตรวจรูปแบบปลูกกาแฟ(Photo:Internet )

(VOVworld) – ในระหว่างวันที่๑๔ถึงวันที่๑๕เดือนนี้ ท่านTrương Tấn Sangประธานแห่งรัฐได้เดินทางไปเยือนและแลกเปลี่ยนข้อราชการที่จังหวัดĐiện Biênเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การรักษาความมั่นคงและการป้องกันประเทศโดยได้ไปเยือนตำบลĂngto  ไปตรวจรูปแบบปลูกกาแฟที่มีประสิทธิภาพสูงทางเศรษฐกิจ ณ หมู่บ้านเยาวชนสร้างชาติTỏ Tình ในตำบลẢng Nưa อำเภอMường Áng และเยี่ยมเยือนประชาชนและกล่าวว่า นอกจากผลักดันการผลิตและการเลี้ยงสัตว์แล้ว  ทางการและประชาชนท้องถิ่นควรมีความคล่องตัวในการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมศักยภาพ จุดแข็ง แก้ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับความรู้ให้แก่ประชาชน ต่อจากนั้น ท่านTrương Tấn Sang ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงปลา เห็ด โครงการก่อสร้างสถานีอนามัยและหอวัฒนธรรมในตำบลชนบทใหม่Thanh Chăn อำเภอĐiện Biệnซึ่งเป็น๑ในตำบล๑๑แห่งที่ปฏิบัติการสร้างสรรค์ชนบทใหม่เป็นการนำร่องในประเทศซึ่งโครงการก่อสร้างที่รัฐและประชาชนร่วมกันทำได้ช่วยพัฒนาเขตชนบทนี้ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ท่านTrương Tấn Sang ยังได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนและพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาและทหารกองบัญชาการทหารชายแดน และตำรวจประจำจังหวัดเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้องทางสังคม เยี่ยมหน่วยทหารชายแดน๔๑๗และกองพลเศรษฐกิจ การป้องกันประเทศ๓๗๙SiPaPhin ที่ประจำการ ณ อำเภอMường Chà ที่มีหน้าที่รักษาแนวชายแดนเวียดนาม ลาวและจีนโดยท่านTrương Tấn Sang ได้ชื่นชมผู้บังคับบัญชาและทหารที่ได้พยายามฟันฝ่าความลำบากเพื่อรักษาสันติสุขให้แก่เขตชายแดนและกำชับให้มีความระมัดระวังต่อแผนกุศโลบายบ่อนทำลายของอิทธิพลที่เป็นอริและปฏิบัติงานด้านรณรงค์มวลชนเป็นอย่างดี “เพื่อรักษาเขตชายแดน ทหารและประชาชนจะต้องร่วมมือกันซึ่งถ้าทหารอยากได้รับการสนับสนุนจากประชาชนก็ต้องสนับสนุนการผลิตของประชาชน โดยเฉพาะ การช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆตามมา”  

ประธานแห่งรัฐTrương Tấn Sang เดินทางไปเยือนและแลกเปลี่ยนข้อราชการที่จังหวัดĐiện Biên - ảnh 2
ท่านTrương Tấn Sang เดินทางไปเยี่ยมเยือนผู้บังคับบัญชาและทหารกองบัญชาการทหารชายแดน(Photo:Internet)

 เช้าวันที่๑๖เดือนนี้ ท่านTrương Tấn Sangได้มีการแลกเปลี่ยนข้อราชการกับเจ้าหน้าที่บริหารจังหวัดโดยกำชับว่า นอกจากการพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว จังหวัดĐiện Biênต้องให้ความสนใจต่อการรักษาความมั่นคง การป้องกันประเทศและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม ปฏิบัตินโยบายชนเผ่าและศาสนาเป็นอย่างดีเพื่อขยายความสามัคคี และพัฒนาระบบการเมือง“ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ ระบบการเมืองพื้นฐาน เพราะที่นี่มีหมู่บ้านร้อยละ๘ที่ไม่มีพรรคสาขาตั้งอยู่เพราะถ้าอยากเข้าใจประชาชนและชี้นำประชาชนก็ต้องมีพรรคสาขาที่เข้มแข็ง”  ท่านTrương Tấn Sangได้กำชับจังหวัดว่า ในการพัฒนาเศรษฐกิจต้องผลักดันการพัฒนาพืชอุตสาหกรรม เช่น กาแฟ ยางพารา ประสานการพัฒนาการเกษตร และป่าไม้ ไม่ปล่อยให้ตัดไม้ทำลายป่า ส่งเสริมหน้าที่การอนุรักษ์และพัฒนาป่าเป็นหน้าที่สำคัญของจังหวัด./.

 

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด