ประเทศต่างๆต้องคัดค้านการกระทำที่ละเมิด UNCLOS ปี 1982

(VOVWORLD) -อนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 หรือ UNCLOS  มีความหมายพิเศษต่อประเทศริมฝั่งทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจาก UNCLOS สร้างกรอบทางนิตินัยให้แก่ประเทศเหล่านี้ในการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำ พลังงานและสิทธิอื่นๆ 

ดังนั้น ทุกประเทศต้องปฏิบัติตาม UNCLOS และคัดค้านการกระทำที่ละเมิดอนุสัญญานี้ นี่คือข้อสังเกตของดอกเตอร์ Bec Strating จากมหาวิทยาลัย Trobe ประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับการที่จีนส่งเรือสำรวจไหหยาง 8 รุกล้ำแนวปะการังตือชิ้งในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนาม ซึ่งเพิ่มความตึงเครียดให้แก่เขตทะเลตะวันออก

ทะเลตะวันออกเป็นเส้นทางทะเลที่สำคัญของหลายประเทศ ดังนั้นในทุกกรณี ทุกประเทศต้องให้การสนับสนุนและปกป้องหลักการเสรีภาพในการเดินเรือและการแลกเปลี่ยนทางการค้า  ดอกเตอร์ Bec Stratingได้ชื่นชมมาตรการที่เวียดนามปฏิบัติเพื่อปกป้องอธิปไตย สิทธิอธิปไตยและอำนาจศาลในเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหล่ทวีปของตน ค้ำประกันความสัมพันธ์หุ้นส่วนกับประเทศต่างๆที่มีความประสงค์ปกป้องหลักการในการเดินเรือ นอกจากนี้ เวียดนามยังมีบทบาทที่สำคัญในการเจรจาเกี่ยวกับการจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซี.


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด