ผู้นำพรรคฯ รัฐอวยพรชมรมชาวคริสต์ในโอกาสคริสต์มาสปี 2022 และปีใหม่ 2023

(VOVWORLD) -เมื่อบ่ายวันที่ 21 ธันวาคม นาย โด๋วันเชี้ยน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้ไปอวยพรสำนักอาร์คบิชอปจังหวัดกอนตุม 
ผู้นำพรรคฯ รัฐอวยพรชมรมชาวคริสต์ในโอกาสคริสต์มาสปี 2022 และปีใหม่ 2023  - ảnh 1นาย โด๋วันเชี้ยน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามไปอวยพรสำนักอาร์คบิชอปจังหวัดกอนตุม 

นาย โด๋วันเชี้ยน แสดงความประสงค์ว่า อาร์ชบิชอปและบรรดาบาทหลวงจะส่งเสริมให้ชาวคริสต์ผลักดันผลงานที่ได้บรรลุในตลอดหลายปีที่ผ่านมา  ส่งเสริมความสามัคคี มีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์เพื่อปฏิบัติแนวทางของพรรคฯ นโยบายและกฎหมายของรัฐเป็นอย่างดีและเป็นพลเมืองที่ดี

ในบ่ายวันเดียวกัน นาง บุ่ยถิมิงหว่าย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางได้ไปอวยพรสำนักอาร์คบิชอปจังหวัดลองเซวียน มอบของขวัญให้แก่มุขนายก  บุ่ยต่วน มุขนายก  เจิ่นซวนเตี๊ยว อดีตหัวหน้าสำนักอาร์คบิชอปลองเซวียน

ในวันเดียวกัน นาย เหงวียนวันเนน เลขาธิการพรรคสาขานครโฮจิมินห์ได้เดินทางไปเยือนสำนักอาร์คบิชอปนครโฮจิมินห์ โดยกล่าวขอบคุณอาร์คบิชอป บาทหลวง ผู้ที่มีสมณศักดิ์และชมรมชาวคริสต์ที่ให้การสนับสนุนและร่วมกับทางนครฯฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อบรรลุผลสำเร็จด้านเศรษฐกิจ-สังคมในเวลาที่ผ่านมา ในนามชมรมชาวคริสต์   อาร์ชบิชอป เหงวียนัง ได้ย้ำถึงแหล่งพลังและบทบาทของประชาชนนครโฮจิมินห์ โดยเฉพาะชมรมชาวคริสต์ในการพัฒนานครฯ พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า นครโฮจิมินห์จะนับวันพัฒนาอย่างเข็มแข็งและประชาชนมีชีวิตที่อิ่มหนำผาสุก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด