ผู้นำพรรคและรัฐพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในท้องถิ่นต่างๆ

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน นาย เจิ่นก๊วกเหวือง สมาชิกกรมการเมือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคได้ลงพื้นที่พบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอำเภอวันเอียน จังหวัดเอียนบ๊าย 
ผู้นำพรรคและรัฐพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในท้องถิ่นต่างๆ - ảnh 1 นาย เจิ่นก๊วกเหวือง สมาชิกกรมการเมือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคได้ลงพื้นที่พบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอำเภอวันเอียน จังหวัดเอียนบ๊าย

ในการนี้ นาย เจิ่นก๊วกเหวืองได้กำชับให้ทางการปกครองและประชาชนในท้องถิ่นส่งเสริมศักยภาพและจุดแข็ง โดยเฉพาะขยายพื้นที่การปลูกและเพิ่มมูลค่าของต้นอบเชย พยายามลดอัตราครอบครัวที่ยากจนให้เหลือต่ำกว่าร้อยละ 10 ภายในปี 2020 และยืนยันว่า จะรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อยื่นเสนอให้แก่การประชุมสภาแห่งชาติ กระทรวงและหน่วยงานส่วนกลางพิจารณาและแก้ไขเพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ส่วนในการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเมืองแถกอาน อำเภอหวิงแถก นครเกิ่นเทอ ในวันเดียวกัน นาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เผยว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อจังหวัดและนครต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมทั้งกำชับให้ทางการนครเกิ่นเทอมีมาตรการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งและซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย“สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องซ่อมแซมและก่อสร้างสะพาน ถนนและระบบคมนาคม ในขณะที่ฤดูฝนกำลังใกล้เข้ามา สองคือต้องแก้ไขปัญหาขยะและของเสีย”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด