ผู้นำพรรคและรัฐเข้าร่วมงานวันมหาสมัคคีชนในชาติตามท้องถิ่นต่างๆ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน รองประธานประเทศดั่งถิหงอกถิ่ง ได้เข้าร่วมงานวันมหาสามัคคีชนในชาติ ที่ หมู่บ้านด่งเติม ตำบลตามเหลิบ อำเภอฟู้ย้าว จังหวัดบิ่งเยือง 
ผู้นำพรรคและรัฐเข้าร่วมงานวันมหาสมัคคีชนในชาติตามท้องถิ่นต่างๆ - ảnh 1รองประธานประเทศดั่งถิหงอกถิ่ง เข้าร่วมงานวันมหาสามัคคีชนในชาติที่หมู่บ้านด่งเติม ตำบลตามเหลิบ อำเภอฟู้ย้าว จังหวัดบิ่งเยือง  

ในโอกาสรำลึกครบรอบ 88 ปีวันก่อตั้งแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม ซึ่งตรงกับวันที่ 18 พฤศจิกายน เมื่อเช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน รองประธานประเทศดั่งถิหงอกถิ่ง ได้เข้าร่วมงานวันมหาสามัคคีชนในชาติ ที่ หมู่บ้านด่งเติม ตำบลตามเหลิบ อำเภอฟู้ย้าว จังหวัดบิ่งเยือง โดยได้แสดงความยินดีที่จังหวัดบิ่งเยืองได้พัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งใน 6 จังหวัดที่มีการจัดเก็บรายได้เข้างบประมาณแผ่นดินสูงที่สุดของประเทศ “ต้องพัฒนาตำบลตามเหลิบให้เป็นตำบลที่ได้มาตรฐานชนบทใหม่และเป็นตัวอย่างของตำบลที่ได้มาตรฐานชนบทใหม่ มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์หมู่บ้านวัฒนธรรมและส่งเสริมการช่วยเหลือจุนเจือกันในหมู่บ้านด่งเติม”

ก่อนหน้านั้น เมื่อค่ำวันที่ 11 พฤศจิกายน นาง ต่องถิฟ้อง รองประธานสภาแห่งชาติได้เข้าร่วมงานวันมหาสามัคคีชนในชาติที่เขตชุมชนที่ 9 และเขตชุมชนที่ 10 แขวงถวีเคว เขตเตยโห่ กรุงฮานอย โดยได้แสดงความเชื่อมั่นว่า แขวงถวีเคว จะเป็นหน่วยงานเดินหน้าในเขตเตยโห่ในการส่งเสริมความสามัคคีและปฏิบัติเป้าหมายประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเข้มแข็ง ประชาธิปไตย ยุติธรรมและอารยธรรม

โอกาสนี้ รองประธานสภาแห่งชาติได้มอบของขวัญให้แก่ครอบครัวดีเด่นและครอบครัวที่มีฐานะยากจนในท้องถิ่น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด