ผู้นำพรรคและรัฐเข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ในท้องถิ่นต่างๆ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 5 กันยายน ณ อำเภอเมืองเซินเตย กรุงฮานอย นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ที่ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเซินเตย ซึ่งเป็นปีการศึกษาที่ 60 ของทางโรงเรียน 
ผู้นำพรรคและรัฐเข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ในท้องถิ่นต่างๆ - ảnh 1 นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ที่ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเซินเตย (VGP)

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ยืนยันว่า พรรคและรัฐให้ความสนใจพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรม ในเวลาที่ผานมา หน่วยงานการศึกษาและฝึกอบรมได้ทำการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างต่อเนื่องตามมติที่ 29 ของคณะกรรมการกลางพรรคและได้บรรลุผลงานที่น่ายินดี“ในปีการศึกษาใหม่ นอกจากพยายามทำการเรียนการสอนทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็ต้องให้ความสนใจถึงการสอนด้านคุณธรรม วิถีชีวิตและทักษะชีวิตให้แก่เด็กนักเรียนมากขึ้นเพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาในทุกด้านและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีคุณสมบัติและความสามารถเพื่อมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประเทศและสร้างสรรค์ครอบครัวที่มีความอิ่มหนำผาสุก ซึ่งการสอนคุณธรรมและวิถีชีวิตที่มีวัฒนธรรมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง”

ในโอกาสเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องได้ส่งจดหมายแสดงความยินดีและให้กำลังใจครูและนักเรียนทั่วประเทศ

ในเช้าวันเดียวกัน ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินได้เข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ที่ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท้าบเหมื่อย อำเภอท้าบเหมื่อย จังหวัดด่งท้าบ โดยได้เผยว่า ในปีการศึกษา 2019-2020 หน่วยงานการศึกษาและฝึกอบรมต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางของพรรคและรัฐเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่การบริหารและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการอบรมเยาวชนที่มีความสามารถให้เป็นพลเมืองใหม่ พัฒนาแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูงเพื่อปฏิบัติภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก“หน่วยงานการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงใหม่การบริหารและยกระดับคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียง โดยเฉพาะการให้การศึกษาด้านคุณธรรม บุคลิกภาพและทักษะชีวิตแก่นักเรียน ต้องให้ความสนใจลงทุนและพัฒนาแถวขบวนครูและเจ้าหน้าที่บริหารด้านการศึกษา ปฏิบัติมาตรการเปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษาในทุกระดับ ผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและการเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการเรียนการสอน เปิดการรณรงค์ปฏิบัติขบวนการแข่งขันรักชาติในหน่วยงานการศึกษาและปฏิบัติการรณรงค์ศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์”

 ในวันเดียวกัน รองนายกรัฐมนตรีหวูดึ๊กดามได้เข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ 2019-2020 ที่ โรงเรียนประถมศึกษาเลวันต๊ามในนครโฮจิมินห์ โดยได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ครู ผู้ปกครองและเข้าร่วมพิธีต้อนรับนักเรียนชั้นป.1 ส่วนรองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะได้เข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่และพิธีเปิดโรงเรียนประถมศึกษาลี้นามเด๊ ที่ ตำบลห่งมิง อำเภอฮึงห่า จังหวัดท้ายบิ่ง โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะได้มอบทีวี 1 เครื่องและมอบทุนการศึกษา 50 ทุนให้แก่เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนแต่มีผลการเรียนดี

ในเช้าวันเดียวกัน นาย หว่างจุงหาย เลขาธิการพรรคสาขากรุงฮานอยได้เข้าร่วมและตีกลองเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ที่ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอัจฉริยะ Hà Nội – Amsterdam โดยในปีการศึกษา 2018-2019 นักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอัจฉริยะ Hà Nội – Amsterdam ที่เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการและการแข่งขันวิทยาศาสตร์สามารถคว้าเหรียญรางวัลระหว่างประเทศ 70 เหรียญและรางวัลอื่นๆอีก 100 รางวัล ในการนี้ นาย หว่างจุงหายได้ยืนยันว่า ทางกรุงฮานอยถือการศึกษาเป็นนโยบายที่มีความสำคัญพิเศษ โดยให้ความสนใจลงทุนพัฒนาและอำนวยความสะดวกให้แก่การเรียนและการสอนของโรงเรียนต่างๆ“ต้องพัฒนารูปแบบโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอัจฉริยะและมีการเชื่อมโยงกับโรงเรียนต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ต้องเน้นให้การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม การปฏิบัติต่อกันอย่างมีอารยะธรรมที่เป็นจุดเด่นของชาวกรุงฮานอย อีกทั้งสร้างสรรค์บรรยากาศการศึกษาที่โปร่งใส ปลอดภัยและจัดทำยุทธศาสตร์การอบรมและพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีความสามารถเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนากรุงฮานอยและประเทศเวียดนาม”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด