ผู้นำรัฐบาลและสภาแห่งชาติเข้าร่วมงานวันมหาสามัคคีชนในชาติในท้องถิ่นต่างๆ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน ณ ตำบลกวางมิง อำเภอวันเอียน จังหวัดเอียนบ๊าย ได้มีการจัดพิธีรับรองตำบลกวางมิงเป็นตำบลที่ได้มาตรฐานชนบทใหม่และงานวันมหาสามัคคีชนในชาติ 
ผู้นำรัฐบาลและสภาแห่งชาติเข้าร่วมงานวันมหาสามัคคีชนในชาติในท้องถิ่นต่างๆ - ảnh 1ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินกล่าวปราศรัยในกิจกรรม (VNA) 

ในการนี้ ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินได้ย้ำว่า ผลสำเร็จดังกล่าวมาจากความพยายามและความเห็นพ้องของทั้งระบบการเมือง เจ้าหน้าที่และประชาชน

“หวังว่า แนวร่วมปิตุภูมิและองค์กรสังคมของตำบลกวางมิงและอำเภอวันเอียนจะส่งเสริมกลุ่มมหาสมัคคีชนในชาติและความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนทุกภาคส่วน ส่วนทางการตำบลฯต้องธำรงและพัฒนาตำบลที่ได้มาตรฐานชนบทใหม่ในระยะต่อไปและพยายามพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีของตำบลที่ได้มาตรฐานชนบทใหม่ ส่วนพรรคสาขา ทางการตำบลและแนวร่วมปิตุภูมิในท้องถิ่นต้องประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านปฏิบัติระเบียบการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสรรค์ครอบครัวและหมู่บ้านวัฒนธรรม”

โอกาสนี้ ประธานสภาแห่งชาติ เหงวียนถิกิมเงินได้ไปมอบของขวัญให้แก่หมู่บ้าน 4 แห่งในตำบลกวางมิง

ในเช้าวันเดียวกัน รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งและคณะปฏิบัติงานของรัฐบาลได้เข้าร่วมงานวันมหาสามัคคีชนในชาติที่เขตหวิงจ่าย เมืองหล่างเซิน จังหวัดหล่างเซิน โดยได้ชี้ชัดว่า ต้องปฏิบัติหน้าที่สำคัญคือใช้ประโยชน์จากศักยภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนควบคู่กับการป้องกันประเทศ รักษาความมั่นคงและแนวหน้าของปิตุภูมิ พร้อมทั้งกำชับให้ต้องขยายกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ปฏิบัติหน้าที่ทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมในท้องถิ่นให้ลุล่วงไปด้วยดีและจัดตั้งขบวนการแข่งขันรักชาติ โดยเฉพาะขบวนการปวงชนสร้างสรรค์ชนบทใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งได้มอบเงิน 800 ล้านด่งจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนส่วนกลางเพื่อก่อสร้างบ้านสามัคคี 20 หลัง มอบเงิน 200 ล้านด่งให้แก่กองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาเมืองหล่างเซินและมอบของขวัญให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายและประชาชนในท้องถิ่น

ส่วนนาย เจิ่นก๊วกเหวือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคได้เข้าร่วมงานวันมหาสามัคคีชนในชาติและพิธีรำลึกครบรอบ 90ปีวันก่อตั้งแนวร่วมฯที่ ตำบลฟู้ดิ่ง อำเภอดิงฮว้า จังหวัดท้ายเงวียน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด