ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชื่นชมมาตรการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ

(VOVworld) - หลังนัดประชุมรัฐสภาที่หารือเกี่ยวกับรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2016 และแผนการด้านการเงินระยะ 5 ปีเมื่อเช้าวันที่ 2 พฤศจิกายน บรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศได้ชื่นชมมาตรการเชิงก้าวกระโดดของรัฐบาลในการปฏิรูประเบียบราชการและปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการ

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชื่นชมมาตรการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ - ảnh 1
ภาพการประชุมรัฐสภา

(VOVworld)) - หลังนัดประชุมรัฐสภาที่หารือเกี่ยวกับรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2016 และแผนการด้านการเงินระยะ 5 ปีเมื่อเช้าวันที่ 2 พฤศจิกายน บรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศได้ชื่นชมมาตรการเชิงก้าวกระโดดของรัฐบาลในการปฏิรูประเบียบราชการและปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการ โดยนาย เหงวียนดึ๊กแถ่ง หัวหน้าสถาบันวิจัยด้านเศรษฐกิจและนโยบายสังกัดมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอยได้เผยว่า การยกระดับสถานะของสถานประกอบการภาคเอกชน สร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสและการปฏิรูประเบียบราชการคือแนวทางที่ถูกต้องของรัฐบาลเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2016 และในปีต่อๆไป
ส่วนบรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครโฮจิมินห์ได้เผยว่า แผนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจระยะปี 2016 – 2020 ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขยายตัวด้านเศรษฐกิจตามแนวทางยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจเป็นแผนการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเอื้อให้แก่การผสมผสานและการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ส่วนนาย โด๊ะหงอกแอง ประชาชนในเขต 8 นครโฮจิมินห์ได้มีข้อสังเกตว่า“พวกเรารู้สึกมีความปลื้มปิติยินดีมากที่การประชุมรัฐสภาได้หารือถึงปัญหาที่สำคัญต่างๆในปัจจุบัน ถึงแม้ประเทศเวียดนามยังคงประสบกับความยากลำบากต่างๆ แต่จากความมุ่งมั่นของรัฐสภาในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ โดยเฉพาะการทุตจริตคอร์รัปชั่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หวังว่า รัฐสภาจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ”
ส่วนบรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดเตวียนกวางได้แสดงความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ต่อรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2016 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2017 และแผนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจระยะปี 2016 – 2020ของรัฐบาล.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด